Werkzaamheden
De Programmacommissie stimuleert en coördineert activiteiten die gericht zijn op ‘leren’ en ‘beleven’. Zij houdt zich bezig met gemeenteopbouw in de meest brede zin van het woord.
Het gaat om activiteiten die gericht zijn op de verdieping van het geloof van gemeenteleden en geïnteresseerden. Bij dit ‘leren’ gaat het niet alleen om hoofd, maar ook om hart en handen. Ook gaat het hier om toerustende activiteiten, gericht op het verrichten van een bepaalde taak in de kerk.

Beleid
De Programmacommissie stelt in overleg met de predikant per seizoen een evenwichtig programma qua 'leren en beleven' vast. Zij houdt hierbij rekening met wensen van gemeenteleden en andere cursisten. Elk jaar wordt gewerkt met een jaarthema. Dit jaar sluiten wij aan bij het jaarthema van de landelijke kerk: ‘kerkproeverij, een open huis’.

Nieuw dit seizoen
In dit seizoen zullen de predikanten van de andere wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Hilversum allemaal een avond verzorgen over een thema waar zij zich in hebben verdiept en ze brengen dat in relatie met het jaarthema. Eventueel ander actueel aanbod zal bekend worden gemaakt op de website, via de nieuwsbrief en Kerkbrink en via de mededelingen in de zondagse vieringen.

Sinds de verbouwing van de kerk zijn er telkens ook exposities in de Bethlehemkerk te bewonderen.

Contactpersoon: Annette van Vliet

Publiciteit
Elke drie maanden publiceren wij in Rond de Bethlehemkerk toelichting bij de komende activiteiten en een handig programma-overzicht. Zie verder onze website www.bethlehemkerk.nl

Commissieleden: ds. Jetty Scheurwater, Gerard Bakker