Werkzaamheden
De Programmacommissie van de Bethlehemkerk stimuleert en coördineert activiteiten die gericht zijn op ‘leren’ en ‘beleven’. Bij de keuze van de programma’s laten we ons leiden door het beleidsplan en onze visie. Ook kijken we of er in de samenleving thema’s zijn die belangrijk zijn om in gemeenteverband te bespreken. Waar we het wenselijk vinden proberen we een programma aan te bieden samen met andere organisaties waarmee we visie en doelen delen. Het jaarthema krijgt ruimschoots aandacht in de ontmoetings-bijeenkomsten waarvoor alle gemeenteleden persoonlijk worden uitgenodigd. Wij wensen u veel plezier bij deelname en hopen dat uw geloof er door wordt gevoed en dat de onderlinge verbondenheid in onze gemeente en met overige belangstellenden groeit.

Beleid 
De Programmacommissie stelt in overleg met de predikant(en) per seizoen een evenwichtig programma qua 'leren en beleven' vast. Zij houdt hierbij rekening met wensen van gemeenteleden en het PGH aanbod. Elk jaar wordt gewerkt met een jaarthema. Dit jaar hebben voor de derde keer alle wijkgemeenten van Protestantse Gemeente Hilversum gekozen voor een gemeenschappelijk jaarthema “Geïnspireerd leven, de vruchten van de Geest”.

Publiciteit
Elke drie maanden publiceren wij in 'Rond de Bethlehemkerk' toelichting bij de komende activiteiten en een handig programmaoverzicht. Zie verder onze website www.bethlehemkerk.nl

Contactpersonen: ds. Aster Abrahamsen en ds. Jetty Scheurwater

 

Exposities
Sinds de verbouwing van de kerk zijn er telkens ook exposities in de Bethlehemkerk te bewonderen.
Contactpersoon: Annette van Vliet

In de vitrinekast naast de kerkzaal worden kunstwerken van gemeenteleden tentoongesteld.
Contactpersoon: Adilia Jansma 06-2231 6596