Werkzaamheden
De Programmacommissie stimuleert en coördineert activiteiten die gericht zijn op ‘leren’ en ‘beleven’. Zij houdt zich bezig met gemeenteopbouw in de meest brede zin van het woord.
Het gaat om activiteiten die gericht zijn op de verdieping van het geloof van gemeenteleden en geïnteresseerden. Bij dit ‘leren’ gaat het niet alleen om hoofd, maar ook om hart en handen. Ook gaat het hier om toerustende activiteiten, gericht op het verrichten van een bepaalde taak in de kerk.

Beleid
De Programmacommissie stelt in overleg met de predikanten per seizoen een evenwichtig programma qua 'leren en beleven' vast. Zij houdt hierbij rekening met wensen van gemeenteleden en andere cursisten. Elk jaar wordt gewerkt met een jaarthema. Dit jaar sluiten wij aan bij het jaarthema van de landelijke kerk: ‘Deel je leven’. Op de zgn. ontmoetingsbijeenkomsten en op andere gespreks- en filmavonden zal dit thema uitwerking krijgen.


De programmacommissie bestaat uit ds. Erik van Halsema en Gerard Bakker.