Als collectant: Help je bij het inzamelen van de gaven tijdens de ochtend en tijdens bijzondere diensten Help je samen met de diaken, koster en het welkomstteam bij de organisatie van de dienst (grootletter liturgie uitdelen, stoelen klaarzetten, aanwijzen onbezette plaatsen, …) Coördineer je samen met de diaken van dienst de orde tijdens de dienst en heb je een rol bij eventuele calamiteiten/ontruimingen

Gaven en talenten

Wij zoeken gemeenteleden die:

  • Door middel van het collecteren een praktische bijdrage willen leveren aan het inzamelen van de gaven
  • Nieuwe/andere gemeenteleden willen leren kennen door middel van de samenwerking met andere collectanten en diakenen

Tijdsinvestering

Als collectant:

  • Ben je gemiddeld een zondag per zes weken beschikbaar voor de ochtend – en middagdienst en bij de bijzondere diensten. Je bent voor de dienst iets eerder in de kerk en helpt na afloop van de dienst met het tellen en verwerken van de collectes

Contact

Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met Piet Zunneberg en/of Gert Vosser