Wat als vooral in deze donkere dagen dorpsgenoten en kerkleden zich alleen voelen en weinig aanspraak hebben? Dan is de Levende Adventskalender een eenvoudig initiatief...

Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar 4e Advent zondag 23 december
In het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een christelijke minderheid, op de vlucht geslagen. Hun...

Zondag 16 december staken we de derde adventskaars in de Bethlehemkerk aan.: mensen gaan op weg naar Kerst - het feest dat mensen oproept om samen te...

Het wordt een kleine traditie, het lichtlabyrint gemaakt van waxinelichtjes in december. Dit jaar wordt het een andere, iets kleinere, vorm waardoor er meer loopruimte...

In het buurt-en kerkhuis Bethel in Den Haag wordt sinds 26 oktober een voortdurende kerkdienst gehouden. Het doel is om via dit kerkasiel rust en...

Top 2000 kerkdienst - stem op jouw favoriete nummer!

Op zondag 30 december is er voor de tweede keer een Top2000-dienst in Hilversum, om 10 uur...

Traditionele Kerstliederen op Kerstavond in de Bethlehemkerk: 21:15 - 21:45 u.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is er een samenzang met traditionele Kerstliederen op Kerstavond in...

Op woensdag 28 november ontving Riet van Leeuwen uit handen van Burgemeester Pieter Broertjes een Koninklijke onderscheiding.

Riet is geridderd als Lid in de Orde...

Er is vanuit de beroepingscommissie geen nieuws te vermelden over de voortgang in de sollicitatieprocedure voor een nieuwe parttime predikant.

De wijkkerkenraad zal in december niet...

Op zondag 16 december stroomt de Vituskerk in Hilversum om 19.00 uur weer vol voor de traditionele Volkskerstzang.

Medewerking is er dit jaar van Vocaal...

Zaterdag 8 en maandag 10 december, schrijfactie Amnesty 
Doe mee met de jaarlijkse schrijfactie! We schrijven massaal voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Al...

Zoals U ongetwijfeld weet, vormen naburige gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland een samenwerkingsverband dat classis heet. Tot vorig jaar hadden we er daarvan...

Maandag 10 december a.s. is er weer een Heilig Avondmaalsviering in kleine kring.

Bedoeld voor mensen die niet meer de diensten om 10.00 uur kunnen...

Deze Advents -en Kerstperiode zijn er twee nieuwe exposities in de Bethlehemkerk.

Iconen en gedichten van de hand van Henk van ter Meij en de...

Op zondag 2 december is de Advent begonnen: mensen gaan op weg naar Kerst - het feest dat mensen oproept om samen te komen en te vieren dat...

Op zondag 2 december is de Advent begonnen: mensen gaan op weg naar Kerst - het feest dat mensen oproept om samen te komen en te vieren dat...

Licht voor weeskinderen in Oekraïne 3e Adventszondag zondag 16 december
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje...

Net als vorig jaar wordt er op Kerstavond, maandag 24 december, weer een ‘Kerst in Hilversum’ event georganiseerd.

Kerst in Hilversum is een missionair event,

“A Taste of Christmas” is het jaarlijkse kerstevent voor bewoners van Hilversum. Elk jaar weten tientallen mensen uit Hilversum de kerk te vinden. Ook dit...

Komende zondag begint de Kerstcampagne 'Geef licht' van Kerk in Actie. Speciaal voor deze campagne schreef zanger Stef Bos het lied 'Geef licht'. "Juist mensen...

Donderdag 10 januari hopen we elkaar onder het genot van heerlijke warme oliebollen elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen.

Verder komt Bep Kroos uitleg en demonstratie geven over...

De SKG (onze kerkelijke bank) is van bank veranderd waardoor we andere rekeningnummers hebben gekregen. Als u geld overmaakt voor  Kerkbalans, de wijkkas, de diaconie...

Wilt u ook uw bijdrage digitaal kenbaar gaan maken ? Geef dan uw e-mailadres door.

Heeft u afgelopen keer digitaal uw bijdrage gemeld en heeft...

De stuurgroep Samen op Vakantie organiseert jaarlijks een vakantieweek voor oudere gemeenteleden van alle wijkgemeenten van de PgH. Ongeveer 50 gasten verblijven in de week van 23...

Een keer per maand wordt Kerkbrink bij gemeenteleden thuis bezorgd. De redactie is hard op zoek naar nieuwe bezorgers, in het bijzonder voor de buurten...

Hebt u interesse in een reis naar Israël en Palestina met ds. Zeilstra? We zijn in overleg met het reisbureau om in de tweede helft van...

Zaterdag 8 en maandag 10 december, schrijfactie Amnesty 

Doe mee met de jaarlijkse schrijfactie! We schrijven massaal voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Al...

Deze Advents -en Kerstperiode kan je iconen en gedichten van mijn hand zien en lezen. 

De iconen en gedichten zijn los van elkaar ontstaan, maar...

In de hal voor de kerkzaal staat een mooie vitrine die altijd is gevuld met zeer uiteen lopende mooie dingen. Een aantal weken geleden werd er...

Over de zoektocht naar een nieuwe predikant voor 0,5 fte kunnen wij u geen nieuws melden.

De bezinningsdag op 13 oktober j.l. naar aanleiding van het...

Op 30 december is er voor de tweede keer een Top2000-dienst in Hilversum! De muzikale kerkdienst start om 10 uur in de Regenboogkerk, Nassaulaan 22. De...

Het communicatieplatform houdt een enquête onder de leden van de PgH om de ervaring met en de behoefte aan communicatie(middelen) te onderzoeken.
Vanaf zondag 18 november...

Bach’s Mattheuspassion heeft in Nederland welhaast een ‘cult-status’ verworven. Met Bach’s muziek rond Kerst is dat nauwelijks het geval. Dat is eigenlijk wel wat jammer,

Er zijn plannen voor een reis met ds. Zeilstra (Regenboogkerk) in de tweede helft van mei naar Israël en Palestina. Er wordt bewust op gelet...

Hebreeën 13:2: “hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.”

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de...

De Bijbel-In is dé Christelijke boekwinkel in het Hilvertshof te Hilversum. De winkel heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Naast het verkopen van...

Kerstwandeling door Hilversum Zuid

Licht delen met de mensen om je heen

Sinds 2016 wordt er door Hilversum Zuid een kerstwandeling georganiseerd door verschillende organisaties...

Samen met de Emmaus-Paulusparochie organiseert de Bethlehemkerk tweemaal een voorstelling van een verfilming van de geboorte van Jezus. De bovengenoemde film die door Catherine Hardwicke...

Toen ik in 1988 in Wilp predikant werd leefde het Conciliair Proces overal. Samen met de buurtdorpen Voorst (SoW) en Bussloo (RK) vierden we diensten rondom...

Vrijwilligers gevraagd voor de Samen Op Vakantieweek 23 t/m 30 maart 2019.

De stuurgroep Samen op Vakantie organiseert in afstemming met en in opdracht van...

Interreligieuze/multiculturele ontmoeting tussen nieuwe Nederlanders en Nederlanders op dinsdag 9 oktober in de Bethlehemkerk.

Thema van deze avond was: Gastvrijheid.

Ongeveer 65 mensen bevolkten spoedig de...

Vanaf 3 oktober zal er bovenwijks weer een achttal avonden in de openbare bibliotheek van Hilversum worden georganiseerd onder de titel ‘Bijbelcafé’. Voorbereidend werk wordt...

In het Leerhuis staan de Bijbel, de geschreven traditie, en de Talmoed, de mondelinge joodse traditie, centraal. De inzichten die in deze traditie zijn neergelegd...

Wanneer allerlei levensvragen je sterk bezighouden, vragen over jezelf, over de betekenis van je leven of over de toekomst, dan kan het helpen om je...

Leefgemeenschap Casella voelt zich verbonden met de gemeenschap van Taizé, een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk. Daar komen duizenden jonge mensen vanuit alle werelddelen naar toe, om mee te doen...

Globalisering is een Januskop. Er zitten steeds twee kanten aan. Er zijn grote voordelen van welvaart en ongekende mogelijkheden qua reizen. Maar er leeft ook...

Voor "nieuwe" Nederlanders en “oude" Nederlanders is het nodig aan elkaar te wennen. Inburgering werkt naar twee kanten. De persoonlijke ontmoeting schept de mogelijkheid van...

Op dinsdag 25 september is de eerste bijeenkomst van de basiscursus bijbellezen, van 20.00-21.30 uur in de Rode kamer van de Regenboogkerk.

De cursus wordt geleid door ds.

Het tiende seizoen van het Bijbelcafé heeft als onderwerp De Zoektocht. De avonden worden (tenzij anders vermeld) geleid door theoloog en historicus Jurjen Zeilstra en...

Dit seizoen gaan de jongeren van de Regenboogkerk, de Bethlehemkerk en De Morgenster voor het eerst samen catechese volgen. Dat doen we dit seizoen twee...

Inez van Oord, oprichtster van het tijdschrift ‘Happinez’, had de bijbel van haar jeugd al jaren dichtgeslagen. Maar wat stond er eigenlijk? In het boek...

Een oecumenisch team van uitleggers biedt opnieuw een viertal leerhuisavonden aan, ditmaal over Genesis, het eerste boek van de Bijbel. 
 
Thema’s: jaloezie, hebzucht (Kaïn en...