Voorzitter Schuldhulpmaatje hoopt dat Micha Zondag in veel kerken aanleiding is voor een goed gesprek over arm en rijk. Op 14 oktober 2018 vindt de...

Ze gingen al bijna tien jaar naar dezelfde kerk, maar hadden elkaar nog nooit gesproken. Nu drinken Tineke (75) en Annerieke (19) regelmatig samen koffie...

Dat was het thema van de kindercatechese van 17 juni.
Met 8 kinderen zijn we aan de slag gegaan. We zijn buiten begonnen met het...

Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede.

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Wandelaars uit...

De kerkenraad is blij u te kunnen vertellen dat er een nieuwe fase aanbreekt in het beroepingswerk. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van...

Op een steenworp afstand van de Bethlehemkerk woont Jenniffer.  Zij is 61 jaar en afkomstig uit Irak. Ze spreekt nog geen Nederlands maar wil dit...

Op zaterdag 15 september wordt in samenwerking  met diverse organisaties in Hilversum Zuid de langste pannenkoekentafel georganiseerd. In overleg met buurtcoördinator Ute Hoogeveen wordt dit...

We zijn heel blij dat op startzondag, 16 september a.s. Bonny Rem, Corné van Zandwijk en Wilma Hilberts kunnen worden bevestigd als ouderlingen resp. diaken.

In de Bethlehemkerk, maar ook in de andere wijkgemeenten in Hilversum zijn dit seizoen geloofsgesprekken gevoerd. Dit is gebeurd op verzoek van de Taakgroep Herijking,

Het nieuwe seizoen is in zicht en daar hoort een nieuw Blauw Boekje, de Bethlehemkerk wijkgids, bij.
Achter in onze wijkgids worden ieder jaar in...

Wat doet de diagnose dementie met u en uw omgeving?
Als de diagnose dementie is gesteld kan het moeilijk zijn om het leven weer op te...

Een uitstapje naar de markt, gezellig samen koffiedrinken, samen eten, boeken uitzoeken in de bibliotheek of praktische hulp bieden? Als dit activiteiten zijn die u...

Ook in vakantietijd is het stiltecentrum voor u geopend.
Voor een gesprek, een kop koffie en/of een kaarsje aansteken. En ook liggen er weer nieuwe teksten voor u...

Na de 1e Ionaviering op zondagmiddag 15 april j.l. is ook de 2e Ionaviering op zondagmiddag 3 juni positief ontvangen.

We hebben echt het gevoel in een behoefte te voorzien. Het...

Het jaarthema van de Bethlehemkerk is “een goed Gesprek” en 15 september is de start van de vredesweek. Genoeg redenen om de zaterdag met een...

In de zomer gebeurt er meer achter de schermen dan u merkt: de startzondag wordt voorbereid, nieuwe ambtsdragers gezocht en het afscheid van andere ambtsdragers...

Paus Franciscus bezocht deze week de vergadering van het centraal comité (bestuur) van de Wereldraad van Kerken. Ds. Karin van den Broeke is namens de...

Tijdens de vakantieperiode van 5 juni t/m 21 augustus zijn er geen ontspanningsmiddagen voor senioren.
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 28 augustus van 14.30 - 16.30...

Op vrijdag 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele...

Vakantietijd … Fototijd … Fotowedstrijd …

Maakt u/maak jij de foto voor de kerstgroet van de Bethlehemkerk 2018?

Voorwaarde is dat de Kerstgedachte tot uitdrukking...

Protestants Hilversum zoekt een nieuwe voorzitter voor het CvK per 1 september 2018.

Per 1 september 2018 ontstaat er in het College van Kerkrentmeesters (CvK)

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in...

Mensen in armoede blijken vaak te weinig geld te hebben om een goede maaltijd op tafel te zetten. In Almere runnen dertien kerken daarom samen...