Op zaterdagmiddag 9 december klinkt in de Grote Kerk te Hilversum de 50ste Cantate op de Brink. Het jubileum vormt een mooie aanleiding om jongeren...

De kerkenraad van de Bethlehemkerk heeft besloten dit jaar opnieuw een Kerstzang (sommigen spreken van een sing-in) te houden voorafgaande aan de Kerstnachtdienst. We willen...

Twee visitatoren bezochten de Bethlehemkerk op 19 juni 2017. Zij spraken met de predikanten en met de kerkenraad.

[verslag]

Op zondag 3 december vieren we een doop en belijdenisdienst in de Bethlehemkerk.

Bep Kroos en Loek Ockhuisen zullen worden gedoopt. Zij en Gert-Jan Jansen...

Bent u niet meer in de gelegenheid om de reguliere kerkdiensten te bezoeken?

Mist u hierdoor deelname aan het avondmaal?
Op maandag 4 december a.s. zal...

Namens de kerkenraad wil ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vacaturetijd en het beroepingswerk. Het is immers al even...

Op zaterdag 25 november hopen we weer de jaarlijkse inzamelingsactie voor de voedselbank te houden. We willen de actie net als vorig jaar houden bij...

Ook dit jaar zullen we samen met onze partners in de buurt weer een kerstwandeling door de wijk organiseren voor jong en oud, in samenwerking...

Donderdag 7 december nemen we allemaal twee pakjes mee tussen € 3,50 en € 4,00.
Door samen te dobbelen heeft iedereen de kans op het mooiste geschenk...

Sectie Gijsbrecht-west heeft al sinds 5 jaar geen sectiehoofd meer. In die tijd heeft oud-sectiehoofd Gesiena van der Leij de sectie zo goed mogelijk gecoördineerd.

Nieuwe vormen van kerkzijn roepen fundamentele vragen op. Martijn Vellekoop, projectleider pionieren vanuit de Protestantse Kerk: "Als pioniersplekken mensen dichter bij God brengen, is er...

Dochter Femke van de heer Jansen (Bethlehemkerk) woont in St Maarten. Zij heeft ervaren hoe de orkaan heeft huisgehouden.
Na gesprek met de diaconie (Erik Verkerk)

Tijden veranderen. Of een organisatie wil of niet, zij zal telkens de bakens moeten verzetten. Dit geldt ook voor de administratie van de Protestantse gemeente...

 

De taakgroep herijking nodigt alle leden van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) uit voor een impulsavond over betekenis en toekomst van de kerk.

De...

Dit seizoen wordt het geloofsgesprek gevoerd binnen alle geledingen van de wijkkerken en andere organen van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH), dus ook binnen Bethlehemkerk.

De...

In komende periode kunt u genieten van de verhalen uit het dierenbos geschreven door Erik van Halsema. 
In de gang hangen diverse verhalen, met daarbij tekeningen...

Elke predikant is ook een verhalenverteller. Nou ja, misschien niet elke, maar het is wel handig als je er een beetje aardigheid in hebt om...

Vindt u het ook zo leuk als de postbode komt in december? Je hoort de brievenbus klapperen en hoopt een hele stapel kaartjes met goede...

Kom op zaterdag 26 november naar 'Ontmoet de Wereldkerk' in conferentiecentrum Gooiland in Hilversum. Een dag voor jong en oud vol inspirerende ontmoetingen met buitenlandse...