Samenwerken inspireert en motiveert. Het kan gemeenten ook helpen bij uitdagingen zoals het vinden van ambtsdragers en het vasthouden van jongeren. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek...

Aan tafel! Dat is het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk. Een jaar lang gaan gemeenten aan de slag met het begrip maaltijd. Dat begint...

We leven in een spannende tijd. Klimaatverandering, stikstof, vervuiling, bosbranden, droogte – de politiek weet soms niet meer hoe nu verder, boeren voelen zich in...

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september en heeft landelijk als thema ‘Duurzaamheid’. Een pallet van 40 bekende en minder...

Floriade-kaarten 15,- p.p. (zie onderaan)

Bijzondere programma’s in tuin van kerken op de Floriade:

Met www.fruitfulcity.nl hebben Almeerse kerken een eigen plek op de Floriade...

Ook dit jaar gaan we weer Sirkelslag in de Bethlehemkerk organiseren en spelen! Het thema dit jaar is 'Aan tafel' en sluit aan bij het...

Eindelijk, het mág weer. We zijn erg blij dat we u en jou kunnen uitnodigen voor een gezellige (activiteiten) dag op startzaterdag 10 september 2022. We vieren...

De stikstofcrisis is een onderwerp dat mensen in een oogwenk lijnrecht tegenover elkaar zet. Ben je voor 'de natuur' dan ben je tegen 'de boeren'

Hoop en verbinding – verslag van een lezing van klimaatwetenschapper Katherine Hayoe

Door Lydia van Maurik

Anders dan de media ons vaak doen geloven, is...

Net als voorgaande jaren nemen diverse Hilversumse kerken waaronder ook de Bethlehemkerk weer deel aan de Open Monumentendag. Dit jaar is het landelijke evenement in...

Tot twee maal toe deed stichting Present Hilversum een oproep, ook bij kerken in Hilversum. Een oproep om zomerpakketten te helpen maken voor gezinnen in Hilversum die...

Afgelopen weekend hebben we het catecheseseizoen afgesloten met Stercafé by Night. We hadden een mini-kamp in de achtertuin van Ciska en Harm. Het was ontzettend...

Op donderdag 23 juni mochten we tijdens de uren van de Open Kerk ongeveer 35 leden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht ontvangen in onze kerk.

Afgelopen zondag 26 juni vierden we onze slotzondag. Samen keken we terug op een bewogen jaar en hebben we het bovenwijkse jaarthema ‘Geïnspireerd leven vanuit...

Startzaterdag 10 september 2022, Bethlehemkerk en Gereformeerde Kerk Loosdrecht vormen een gemeente. Op zaterdagochtend wordt er eerst nog een handtekening bij de notaris gezet en...

Het nieuwe gezamenlijke jaarthema van de Protestantse gemeente te Hilversum is Verbonden.
Als praktische werktitel is voor het startweekend in de Bethlehemkerk gekozen voor: De tafel...

Gereformeerde kerk Loosdrecht en Bethlehemkerk
De besluiten over het samenvoegen zijn genomen in de afgelopen tijd. Nu zitten we in de periode van de definitieve besluitvorming...

Op donderdag 23 juni werden we aangenaam verrast door het grote aantal gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht die naar de Bethlehemkerk waren gekomen voor...

Vanaf vrijdag 22 juli  t/m 26 augustus is de redactie van de Nieuwsbrief op vakantie. Laatste editie ontvangt u dus vrijdag 29 juli en de...

Het nieuwe jaarthema is ‘Verbonden’.

Het eerste RdB nummer van het nieuwe seizoen is aan dit thema gewijd.

We nodigen u uit om stukjes te...

Het stikstofdebat zorgt voor grote zorgen en onzekerheid bij de boeren in Nederland. Ds. Marco Batenburg schreef een gebed voor hen.

God van de schepping, 

Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kun je echt iets betekenen in het leven van een vluchteling in de Gooi & Vechtstreek. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden...

Op donderdag 23 juni van 10.00 uur - 12.00 uur zal er voor de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht een rondleiding door ds. Jetty en...

Over enkele weken sluiten we het jaarthema ‘Vruchten van de geest’ af. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft een boekje uitgegeven met een negendaags leesrooster over de...

Amaris Gooizicht is op zoek naar vrijwilligers voor de kerkdiensten.

Wij zoeken mensen die revalidanten helpen om vanaf de afdeling naar de kerkdienst te gaan.

Geen woorden maar daden!
De klimaatcrisis is nu. Hitterecords sneuvelen keer op keer, met als gevolg diepgaande veranderingen voor al het leven op aarde. Toch kiest...

Alles met mijn IPhone’
Het begon allemaal met het fluwelen konijntje Eggie, mijn mini IPad en kleine foto-verhaaltjes. Eggie en mijn mini IPad gingen overal...

Wat was er eind vorig jaar veel belangstelling voor de herdenking ’50 jaar na de brand’. Veel verhalen kwamen los, over hoe men 50 jaar...

De laatste ontspanningsmiddag van dit seizoen is op dinsdagmiddag 31 mei. We hopen u op dinsdagmiddag 30 augustus weer te zien.

We wensen u een...

Met elkaar kunnen we het leed voor mensen uit Oekraine verzachten.
Samen helpen we Oekrainers.

Wij zijn Hilversummers. Gastvrij en behulpzaam.

Hieronder 3 oproepen voor hulp...

Elke dinsdagmiddag is er een ontspanningsbijeenkomst voor senioren. Deze wordt gehouden in zaal 1 van de Bethlehemkerk van 14.30-16.30 uur. De zaal is open om 14.00 uur. U kunt...

Bestel gratis Kliederkerk Thuis ZOMER. Een doeboek voor jong en oud! Met elkaar ga je op creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman. Het doeboek...

Ik ben benaderd geworden door een meisje uit Suriname dat deze zomer naar Nederland komt om aan ons ROC een tweejarige modevak-opleiding te gaan volgen.

Met elkaar kunnen we het leed voor mensen uit Oekraine verzachten.
Samen helpen we Oekrainers.

Wij zijn Hilversummers. Gastvrij en behulpzaam.

Afgelopen maand zijn de eerste...

Op 14 april 2022 opende Floriade haar poorten een half jaar lang in Almere.

Je ontdekt hier oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland die...

Ons jaarlijkse uitstapje is even een paar jaar niet jaarlijks geweest.

In de rustige zomertijd was het leven wel wat saai, omdat familie en vrienden...

Gemeenten kunnen vooral collecteren voor de situatie in Oekraïne. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie: "Met onze financiële hulp zijn ze het meest...

Iedere donderdag van 10.00 - 12.00 uur is er “Open Kerk” in de Bethlehemkerk. De inloop voor een ontmoeting met andere mensen zal ons na de...

De oorlog in Oekraïne is deze week in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Ds. René de Reuver, scriba generale synode:

Wie van wandelen houdt, woont in Hilversum goed. Rondom liggen heidevelden, bossen en plassen. Voor ieder wat wils dus.
Vanuit meerdere wijken wordt gewandeld. Men gaat vaker...