Op zondag 4 maart ( en indien nodig ook op zondag 11 maart) kunt u weer een Paasgroet sturen aan een gedetineerde. de kaarten worden aan het begin van de...

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is zich als geen ander bewust van de relevantie van biddag voor gewas en arbeid op woensdag...

Op zaterdag 3 maart wil ik graag kennismaken met de 20’ers uit de Bethlehemkerk. Van 18:00 – 20:00 ben je van harte welkom in de Bethlehemkerk...

De oproep 'organist(e) gevraagd' heeft tot onze blijdschap 4 nieuwe organisten opgeleverd. In de Stille Week zullen zij alle vier voor het eerst te horen...

Op zondag 4 maart ( en indien nodig ook op zondag 11 maart) kunt u weer een Paasgroet sturen aan een gedetineerde. de kaarten worden...

Op zondag 18 maart zal Hilversum breed weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank plaats vinden. Ook wij doen mee: u kunt uw bijdrage op zondag...

 Op eerste Paasdag, zondag 1 april, is het inmiddels een mooie traditie om voorafgaand aan de dienst met elkaar te ontbijten. De diaconie nodigt u...

De kerkenraad van de Bethlehemkerk heeft ervoor gekozen om gedurende de vacaturetijd door een extern adviseur te laten kijken naar haar organisatie. Deze is gevonden...

Op 19 februari heeft de kerkenraad het zorgvuldig onderbouwde advies van onze beroepingscommissie besproken. De conclusie van de commissie is helder. De zittende predikanten binnen de Protestantse...

Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord én beeld. Het kan dan gaan om poëzie, preken...

Op witte donderdag 29 maart is er gelegenheid om samen de Passion te kijken en vooral ook te beleven. Evenals vorig jaar vindt dit na...

De politiek, daar kun je als kerk beter niet je handen aan branden. Toch? Niet alle kerken denken er zo over. “Wij hebben een unieke...

Wat staan wij toch machteloos in de strijd om het welzijn van de vele vluchtelingen in de wereld zonder een goed dak boven hun hoofd...

Donderdag 1 maart brengt de heer Frits Booij ons weer terug naar ons eigen verleden als hij gaat vertellen over de kinderboeken van vroeger.
We beginnen...

In de Bethlehemkerk worden dit seizoen geloofsgesprekken gevoerd. Niet alleen in de Bethlehemkerk, maar ook in de andere wijkgemeenten in Hilversum. Dit gebeurt op verzoek van...

De telefooncirkel van het Rode Kruis wil eenzaamheid onder oudere mensen bestrijden. Om de cirkel te vergroten zoekt het nieuwe medewerkers.
Hoe gaat het in zijn werk?

Interkerkelijk Koor Hilversum (IKK) stopt na 71 jaar. Het koor, opgericht op 17 januari 1947 als Gereformeerd Kerkkoor, heeft in de 71 jaar van zijn bestaan meegewerkt...

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook...

Mijn naam is Makbûle Eken en ik zit in mijn tweede leerjaar van de opleiding apothekersassistente. In april mag ik samen met mijn klasgenoten vrijwilligerswerk...

Woensdag 14 februari is de veertigdagentijd begonnen. Om deze tijd bewust te beleven, zijn veertigdagentijdkalenders een handig hulpmiddel. We zetten er vier voor je op...

De 40dagentijd start woensdag 14 februari 2018. De 40dagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed.

Dinsdag 13 februari 2018 besliste de Eerste Kamer over de donorwet. Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, vindt het goed dat de...

De oproep 'organist(e) gevraagd' heeft tot onze blijdschap 4 nieuwe organisten opgeleverd. In de Stille Week zullen zij alle vier voor het eerst te horen...

In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen.

Op zondag 25 februari wordt er in het kader van ‘concerten in de Regenboogkerk’ een kinderconcert gegeven door het Toonkunst orkest uit Bussum o.l.v. Yiorgo Moutsiaras.

Inloophuis Wording is een open huis voor dak- en thuislozen, vaak mensen met psychische- of verslavingsproblemen. Elke middag en avond wordt hen door christenen uit...

Voor de zevende keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-Katholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films...

Ze schelen meer dan vijftig jaar, maar Celina Rijk (19) en Rina Wattel (73) uit Oost-Souburg zijn het opvallend vaak met elkaar eens. “Als het...

Bethlehemkerk (hoek Loosdrechtse weg - Diependaalse laan, Hilversum)
16 maart 2018, 20:00 uur.

Uitvoeringen van Bach‘s Mattheus Passion vormen in Nederland een gevestigde traditie. Alleen al...

Ron van der Spoel zet in Amersfoort gebedsgemeenschappen op van mensen die bidden voor hun buurt. ‘Overal groeit het besef dat de samenleving iets groters...

Even voorstellen: Ik ben Wilma Hagen van Atelier De Dromenkoning.

Ik geef lessen in diverse technieken, de cursisten kunnen werken met materialen als acrylverf, potlood,

‘Het veertigdagenproject gaat dit jaar over het geheim. Het geheim van het leven en sterven van Jezus. We horen vanuit de bijbel verrassende ervaringen van mensen...

Een cursusaanbod van 4-5 keer mediteren o.l.v. een ervaren leraar.
Een verkennend traject er naar toe wordt met belangstellenden besproken. Daarna bestaat de mogelijkheid dit...

Het is al een beetje traditie geworden: een Kliederkerk op Goede Vrijdag.
Jullie zijn van harte uitgenodigd, kinderen met vriendjes, ouders en grootouders.
Om tien uur gaat...

'Mijn tijden zijn in Uw hand, daar spreekt overgave uit', onder deze titel staat vandaag (maandag 5 februari) een interview met ds. René de Reuver,

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van...

Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een...

De afgelopen week kregen we van de organisatie PKN Groene Kerken Nederland het bericht dat de Bethlehemkerk zich Groene Kerk mag noemen. Hiermee zijn we de...

Donderdagavond 1 maart voor toerusting en ondersteuning.

Het diaconale kerkelijke platform Aandacht Helpt en Vluchtelingen Werk Nederland heten jou van harte welkom op donderdagavond 1...

“Als klein meisje dacht ik altijd al: het kan toch niet zo zijn dat maar één geloof goed is?”

Tijdens de Oecumenische viering op zondag...

Net als andere jaren willen we in 2018 aandacht besteden aan het jaarthema. Dit jaar is dat ‘Een open kerk – kerkproeverij’. Dit thema biedt de...

Tot nu toe werd jaarlijks in januari bij de landelijke 'Actie Kerkbalans' in de wijkgemeenten een envelop door vrijwilligers bij u thuis bezorgd en het...

De kerkenraad van de Bethlehemkerk heeft ervoor gekozen om gedurende de vacaturetijd door een extern adviseur te laten kijken naar haar organisatie. Deze is gevonden...

Vanaf januari 2018 krijgt het predikantenteam van de Bethlehemkerk versterking in de persoon van Maarten Hameete. In het interview hieronder stelt hij zich aan u...

Wat kunnen hedendaagse films ons leren over geloof en redding?

In de Diependaalse kerk (Diependaalselaan 138) worden dit seizoen vier films vertoond over het thema Heelheid...

Het Breed Moderamen van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) heeft de begroting 2018 voorlopig vastgesteld in de vergadering van 13 november 2017.

In de Kerkbrink...