We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

4 van 6

Aanvang:

Voorganger:   

Drie eenheidsviering Morgenster, Diependaalse & Bethlehemkerk samen

10.00 uur

ds. Willem Nijsse

Thema: 'volg'

  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Dienst live thuis volgen, klik hier..

 Ouderling van dienst  Henk van ter Meij en Maria Kruithof-Stoutjesdijk
 Diaken van dienst   Hanneke Dral
 Lector  Janneke Floor
 Organist  Henk van Dijk
 Zangers

 Anneke Schippers, Margreet Kok, Douwe Kamstra  en Wim Dral


Orgelspel

Welkom            (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Lied Psalm 87:1,2,3,4 (Samenzang)

Groet

Voorganger    :    De Heer zij met u!
Gemeente      :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente      :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Lied Psalm 123:1 (Zangers)

Kyriegebed

Lied 299e ‘Kyrie- en Gloriahymne’ I. zangers. II. Gemeente

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de H. Geest

Kindermoment

Schriftlezing Handelingen 8:26-40

Lied Lied 313:1 ‘Een rijke schat van wijsheid’ (zangers)

Preek

Orgelspel

Lied 678:1,2,3 ‘Wij leven van de wind’ (Zangers)

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen door de ouderling van dienst; eventueel toelichting op de collecten door de diaken

Lied 912:1,2,3,6 ‘Neem mijn leven laat het Heer’ (samenzang)

Zegen met door de voorzangers gezongen ’AMEN’ (3x)

Orgelspel

 

Klik hier voor de zes gezamenlijke zomervieringen van de Bethlehemkerk & Diependaalse kerk samen.