Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur

ds jetty scheurwaterds. Jetty Scheurwater

  • Derde advent
  • Thema:Maak wat je hoopt waar
  • Oppas voor jonge kinderen.
  • Kinderdienst voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.
  • Tienerdienst voor jongeren in klas 1 t/m 4 van het VO.
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

    [dienst live volgen]


Ouderling : Nanda Ego
Diaken : Annette van Vliet
Organist : Annerose Korporaal
Voorzangers : Wilma van Halsema en Irene Muller
m.m.v. het combo o.l.v.: Marlene Erdmann
Lector : Mieke van der Veen

Welkom en mededelingen

Aansteken van het derde adventskaarsje en opzeggen adventsversje

We gaan staan.

Zingen ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ [LB 466:1, 5 en 6]

Groet
v De Heer zij met u.
a Ook met u zij de Heer.
We gaan zitten.

Bemoediging
v Onze hulp is in de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft.

Stilte
Drempelgebed
kind Wij willen luisteren naar U, God.
Maakt U onze oren open?
U bent de God van trouw.
a Zie naar ons om in liefde. Amen

Zingen ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’ [LB 25b, alleen het refrein]

Inleiding op de dienst

Kyrie [besloten met het zingen van LB 463:1, 4, 6, 7 en 8]

Moment met de kinderen over het Adventsproject

Projectlied ‘Wanneer de dorre boom gaat bloeien’, vers 1 en 3

1
Wanneer de dorre boom gaat bloeien
zal dat het teken zijn
dat de Messias onderweg is
hoop zal er voor ons zijn.

3
We zullen alles eerlijk delen.
We zien elkaar weer staan.
Baas boven baas zal dan voorbij zijn.
Wie arm is, staat vooraan.

Eerste lezing Sefanja 3:14-20

Zingen ‘Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer’ [LB 85:1 en 3]

Tweede lezing Openbaring 12:1-17

Zingen ‘Goedheid is sterker dan ’t kwade’ [LGIG17m]

Goedheid is sterker dan ’t kwade,

Liefde sterker dan haat.
Licht is sterker dan duister,
Leven sterker dan dood.
Zegen voor U, zegen voor jou,
sinds Hij ons liefhad. [laatste 2 regels twee keer]

Derde lezing Lucas 3:7-18

Zingen ‘Hoe zal ik U ontvangen’ [LB 441:1, 4 en 5]

Preek

Zingen ‘Prijs onze Heer’ [Hemelhoog 616]

Prijs onze Heer,
Hij alleen is de machtige God,
vol van majesteit.
Kom en buig neer,
loof zijn heil’ge Naam.
Breng dan aan Hem
als een offer, een zoete geur,
de gebeden van je hart naar zijn troon.
Geef Hem dank en eer.

Refrein
De Heer almachtig,
zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw en goedheid gaan ons voor.
Zijn kracht zal nimmer falen.

Gebeden

Mededelingen

Inzameling van gaven

Zingen ‘Zal er ooit een dag van vrede’ [LB 462:1, 3, 5 en 6]

Wegzending en zegen in beurtspraak met woorden van LB p. 1317,
v In ons hart en in ons huis
a DE ZEGEN VAN GOD.
v In ons komen en in ons gaan
a DE VREDE VAN GOD.
v In ons leven, op onze zoektocht,
a DE LIEFDE VAN GOD.
v Bij het einde, nieuw begin,
a DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.

Zingen Amen, amen, amen, amen, amen. [enkele keren herhaald]