We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

ds. Aster Abrahamsen

Eerste Advent

Thema:  'Licht geeft uitzicht!'

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • Klik hier voor overzicht alle 4 Aventsweken
  • [dienst live volgen, klik hier]

 

 Ouderling van dienst

Bonny Rem-Veldstra

 Diaken van dienst 

Jelle Wesselius

 Lector

Volgt

 Organist

Marco Goud

 Zangers

Yvonne van Bommel, Hanneke Keur, Jan Pieter Vreugdenhil en Olaf Streutker

 

Orgelspel

Welkom

Wij gaan staan

Aansteken van de Adventskaars en voordracht adventsversje

Met een kleine vlam
begint het grote licht
De Heer komt naar ons toe.
Dat is een goed bericht!

Zingen: LB 27: 1, 7 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Groet

Voorganger:     De Heer zij met u!

Gemeente:       Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten

Voorganger:     Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente:        die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Kyriëgebed

Kyrielied: LB 437: 1,3,5 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer

Inleiding op de dienst

Zingen: LB 441: 1 Hoe zal ik u ontvangen

Eerste schriftlezing Johannes 8: 12-19 – (ondertussen filmpje Zandtovenaar)

Kindermoment, voorganger steekt de kaarsen aan

Zingen Projectlied Het licht dat God schiep

Kinderen gaan naar hun eigen dienst  [klik hier voor materiaal en toelichting]

Tweede Schriftlezing: delen uit psalm 119. Vers 1-3, 14-16, 31-32, 89-96, 105, 129-130

Zingen:

EL 262 Uw Woord is een lamp

Psalm 119: 40

EL 262 Uw Woord is een lamp

Verkondiging

Muziek: J.S. Bach: Nun komm, der Heiden Heiland

Zingen: LB 433: 1,2,3,4,5 Kom tot ons, de wereld wacht

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen, collecte toelichting [klik hier]

Zingen:  LB 444: 1,2,3,4,5 Nu daagt het in het oosten

Wegzending en zegen en gezongen amen

Orgelspel

Collecte bij uitgang

 

Na de dienst is er gelegenheid tot gezamenlijk online koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]