Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur

ds. Hanneke Keur

  • Oppas voor jonge kinderen.
  • Kinderdienst voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

    [dienst live volgen]

Ouderling van dienst: Maria Kruithof-Stoutjesdijk
Organist: Annerose Korporaal
Lector: Carlijn Kroesen
Diaken: Akkenien Muller

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: LB 612

Groet:

Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
(gemeente gaat zitten)
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.


Kort moment van stilte

Drempelgebed:

Zingen: LB 86: 4 en 5

Kyrië en gloria
       Glorialied: LB 305

Gebed van de zondag

Gesprek met de kinderen

Eerste lezing: Daniël 9: 14 - 19

Zingen: LB 102: 1, 6 en 8

Tweede lezing: Lucas 7: 11 – 16

Zingen: LB 339f

Preek

Orgelspel

Zingen: LB 713: 1, 3, 4 en 5

Dank- en voorbeden

Stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Collecten

Zingen: LB 611: 1, 2 en 3

Zegen

Orgelspel