Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 

 Aanvang:

 Voorganger:   

Zondag 29mei 2022

10.00 uur - ook online

ds. Hans Blom

Thema: 'Vruchten van de Geest: Zachtmoedigheid'

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

Dit is de zesde viering van de tweede serie over de 'Vruchten van de Geest', klik hier  voor het totaal overzicht van de zeven voorjaarsvieringen (en het overzicht van de afgeronde zeven najaarsvieringen).

Voorganger: Ds. Hans Blom uit Almere. Hij studeerde Theologie in Kampen en in Genève bij de Wereldraad van Kerken. Hij was gemeentepredikant in Edam (Gereformeerd) en Huizen (Samen-op-Weg). Sinds 2001 is hij predikant met bijzondere opdracht van de Protestantse Kerk en werkt op het Hoofdkwartier van het Leger des Heils in Almere. Hij is senior beleidsmedewerker voor identiteit & geestelijk leven, vrijwilligers en ongewenste omgangvormen en is gecertificeerd vertrouwenspersoon. Voor reacties: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Ouderling van dienst  Nanda Ego
 Diaken van dienst  Wilma Hilberts
 Orgel

 Henk van Dijk

 Lector  Janneke Floor

 

orgelspel

Alle liederen zijn gekozen uit “Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk”, 2013

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Wij gaan staan.

Openingslied: Psalm 27 vers 1 en 4, “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here”

 

Groet:

Voorganger    :    De Heer zij met u!
Gemeente      :    Ook met u zij de Heer.
Wij gaan zitten.

Bemoediging:

Voorganger    :    Onze hulp in de naam van de EEUWIGE,
Gemeente      :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Stilte

 

Voorbereidingsgebed, voor de nood van onszelf, de nood in de wereld en voor deze ontmoeting

 

GLORIA-lied: gezang 665, “Om Christus’ wil zijn wij verblijd”

 

DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment

 

Inleiding op de lezingen en het thema (door voorganger)

            Lezingen uit de NBV21 vertaling

Lezing uit het Eerste Testament door de lector: Numeri 12

Mozes was een zeer zachtmoedig man

 

Tussenzang: Gezang 753 vers 1, 3, 4 en 6, “Er is een land van louter licht”

Brieflezing door de lector: Galaten 6:1-5

In een Geest van zachtmoedigheid. Draagt elkaars lasten.

Halleluja-lied: Gezang 338b (2x)

Evangelielezing door de lector: Matteüs 11:28-30

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Evangelielied Gezang 435 vers 1 en 2, “Hef op uw hoofden, poorten wijd”

Preek

De vruchten van de Geest - Zachtmoedigheid

Meditatief orgelspel

 

Preeklied: Gezang 691, “De Geest van God waait als een wind”

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden:

Dankgebed

Voorbeden

v: … zo bidden wij samen zingend:

g: NEEM MIJ AAN ZOALS IK BEN,

    WEK IN MIJ WIE IK ZAL ZIJN,

    DRUK UW ZEGEL OP MIJN HART

    EN LEEF IN MIJ   (Gezang 833)

Stilte

ONZE VADER (oecumenische versie)

Mededelingen / toelichting op de collecten

Slotlied: Gezang 825 vers 1, 3 en 5, “De wereld is van Hem vervuld”

 

Zegen, beaamd met gezongen ’AMEN’ (3x)

Orgelspel