Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

AsterAbrahamsends. Aster Abrahamsen

Thema: Vrouw, zie je zoon

  • Oppas voor jonge kinderen.
  • Er is kinderdienst
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

  • [dienst live volgen]

Ouderling van dienst: Nanda Ego

Diaken van dienst: Annette van Vliet
Organist: Marco Goud
Lector: Hanneke Dral
Beamer: Tijmen Abrahamsen
Kinderdienst: Floor Streutker
m.m.v. projectkoor o.l.v. Marlene Erdmann

Welkom door de ouderling van dienst
Wij zingen: LB 91: 1, 7

Groet en bemoediging
V: De HEER zij met u!
G: Ook met u zij de HEER.
V: Onze hulp is in de naam van de HEER,
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Moment van stilte
Drempelgebed
Wij zingen: LB 157a: 1, 2, 3
Gebed om ontferming
Wij zingen: LB 157a: 4

Inleiding op de dienst
Luisteren naar Breath of Heaven (Mary’s song) tekst en muziek Amy Grant en Chris Eaton – door projectkoor
Moment met de kinderen
Wij zingen: Zeven woorden van het kruis, (melodie LB 397)

Wij lezen uit de bijbel: Johannes 2: 1-11
Wij zingen: LB 584 in wisselzang:
koor 1 – allen 2 – mannen 3 – allen 4 – vrouwen 5 – koor 6 en 7 – allen 8
Wij lezen uit de Bijbel: Johannes 19: 25-27
Koor: ‘And the mother did weep’ – uit Stabat Mater van Karl Jenkins
Verkondiging
Wij zingen: LB 740: koor 1 – allen 2, 3, 4, 5

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen
Collecten onder orgelspel J.S. Bach: 'Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen'.
Tijdens de collecten komen de kinderen terug, moment met de kinderen
Slotlied LB 536: 1,2,3,4 - Alles wat over ons geschreven is
Zending en zegen, beantwoord met 'Amen, amen, amen'