Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 Aanvang:

 Voorganger:   

10.00 uur in de Bethlehemkerk

ds. Jetty Scheurwater

 • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 • Oppasdienst en kinderdienst: iedere zondag is er kinderdienst en oppasdienst
 • Tienerdienst: iedere 1ste, 2de en 4de zondag van de maand
 • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
 • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
 • Viering terugkijken, klik hier 
 • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.


Zondag 2 juni 2024, Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Jetty Scheurwater
Organist: Johan van der Leij
Ouderling: Herma Bosma
Diaken: Anita den Uil
Lector: Paul Dirk van Buuren

Motto Alles of niets

Vanaf zondag 12 mei lezen we uit Handelingen. Dat biedt ons gelegenheid om stil te staan bij ons leven als volgelingen van Christus in de wereld. We hebben Pinksteren gevierd en zijn blij dat de adem van God, de heilige Geest door de wereld waait en in ons leven tot heel nieuwe mogelijkheden leidt! De volgelingen van Jezus worden een gemeenschap die met elkaar willen delen. Collectief bezit en eensgezindheid waren een aantrekkelijk kenmerk van de eerste gemeente van Jezus Messias. Maar er komt al gauw een barst in het ideale plaatje van de jonge kerk…

***

Orgelspel

Welkom en mededelingen          (door de ouderling van dienst)

Wij gaan staan.

Zingen           ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’ [LB 908: 1, 2 en 6]

Groet

Voorganger :    De Eeuwige, onze God, zij met u!
Gemeente   :    Ook met u zij de Eeuwige.

Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger :    Onze hulp is in de naam van God
Gemeente   :    Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Zingen ‘Neem mij aan zoals ik ben’ [LB 833; 3x]

Gebed om ontferming [met Kyrie, kyrie, kyrie eleison, LB 367d]

Glorialied ‘Heilige God, geprezen zij’ LB 870: 1, 2, 5 en 8]

Kindermoment 

Met het licht gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Schriftlezing Deuteronomium 26: 5-11 (door de lector)

Zingen ‘Jubel God ter eer’ [LB 81: 1, 2 en 11]

Schriftlezing Handelingen 5: 1-11 (door de lector)

Zingen ‘Het woord dat u ten leven riep’ [LB 316]

Overweging

Muzikale meditatie

Zingen ‘Wij geloven één voor één’ [LB 344] staande

Toelichting op de collecten door de diaken

Dank- en voorbeden, stil gebed

Inzameling van gaven

Inleiding op de Tafelviering

Viering van de Tafel van Brood en Wijn

 • Tafelgebed, na de woorden ‘en zingen wij U toe:
 • ‘Heilig, heilig, heilig’ [LB 406b; de halkant zingt voor, de raamkant zingt na, elke kant wordt gesteund door 2 voorzangers]
 • Vervolg Tafelgebed, na de instellingswoorden:
 • Gezamenlijk uitgesproken:
  Zijn dood gedenken wij,
  Zijn opstanding belijden wij,
  Zijn toekomst verwachten wij.
  Maranatha.
 • Vervolg Tafelgebed, uitlopend op het samen staande bidden van het Onze Vader
 • We wensen elkaar de vrede van Christus
 • Gemeenschap van brood en wijn
 • Tijdens de lopende tafelviering zingen we met en voor elkaar ‘Brood - hier gedeeld’ [Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow 41, telkens de twee verzen over brood en wijn om dan te luisteren naar het orgel dan een vers hummen en dan weer 2 verzen zingen totdat iedereen die wil brood en wijn heeft ontvangen. Ook hier ondersteunen de voorzangers de samenzang.]
 • Dankgebed

Zingen ‘Ons heeft de Heer met liefde’ [LB 976]

Zegen beantwoord met gezongen Amen (1x)

Orgelspel