Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur

maarten hameeteds. Maarten Hameete

  • Thema: Vrede verbindt over grenzen
  • Er is oppasdienst
  • Er is kinderdienst
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.[dienst live volgen]

 

Organist: Jos Maters
Diaken: Hanneke Dral
Ouderling: Kees Schipper
Lector: Ditte Oerlemans

Thema: Vrede verbindt over grenzen
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het heeft alles te maken met verbinding, en heelheid van leven. Dit zullen we aan de hand van twee Bijbelteksten in de dienst van deze zondag verkennen. We zullen daarin ontdekken dat vrede tussen God en mens, en tussen mensen onderling, grenzen overstijgt.

Welkom door de ouderling van dienst
Gemeente staat
Lied: 138: 1
Groet
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer

De gemeente gaat zitten
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte
Drempelgebed
Lied: 138: 2
Kyriëgebed
Glorialied: 1010: 3 & 4
Gebed om de Geest
Moment met de kinderen
Inleiding op de lezing
Lezing: Amos 8: 4 – 7
Lied: 994: 2, 3 & 4
Lezing: Romeinen 5: 1 - 5
Lied: 642: 1, 2 & 3
Verkondiging
Lied: 316: 1 & 4
Dank- en voorbede, afgesloten met Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen door de ouderling van dienst
Collecten
Slotlied: 423: 1 & 3
Zegen, met gezongen amen