Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 Aanvang:

 Voorganger:   

10.00 uur

ds. Aster Abrahamsen en Gerard Ekelmans

Motto: Behandel ik je onrechtvaardig?'

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier 
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

Jezus vertelt een gelijkenis aan zijn leerlingen. Hierin lijkt wat wrijving te zijn. Mensen zijn aan het mopperen, snappen niet wat er aan de hand is. Op het eerste oog is er dan ook sprake van onrechtvaardigheid. Opmerkelijk voor een verhaal dat gaat over het koninkrijk van de hemel. Natuurlijk is alles bij Jezus anders. Hij houd ons een spiegel voor en reikt ons een nieuw perspectief aan. Zo vergaat het ook Jona. Hij is teleurgesteld en moppert ook. God zelf gaat met hem in gesprek. Beide verhalen laten ons zien wat belangrijk is voor God. En daarmee voor ons.

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

 Ouderling van dienst  Corine de Jong
 Diaken van dienst  Els Verkerk en Daan Janson
 Organist  Dick Ridder
 Lector  Paul Dirk van Buuren
   

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Openingslied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste: 1,2,3

De Eeuwige zij met u
Ook met u zij de Eeuwige
Gemeente gaat zitten

Onze hulp is in de naam van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Stil gebed

Drempelgebed

Lied 210: God van hemel, zee en aarde: 2 en 3

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming

Glorialied: HLVVO 32: Hoe heerlijk, hoe heilig

Kindermoment

Gebed om de Heilige Geest

 

Lied met de kinderen GA JE MEE refrein 2e couplet refrein

Refr. Ga je mee? Zeg niet "nee",
Maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?

Hup, kom op, sluit je aan in de rij!

Is de weg soms te lang?
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
maar ik geef je een hand.

Refr.

Kinderen gaan met het licht naar de kinderdienst

Dienst van het Woord

Lezing: Jona 3:10-4:11

Lied 885: Groot is Uw trouw o Heer: 1, 2

Lezing Mattheüs 20:1-16

Lied 912: Neem mijn leven laat het Heer 1, 2 en 6

Preek

HLLVO 54: Woon in mijn dromen 1,2,3,4,5

Voorbede + stil gebed

MAALTIJD VAN DE HEER

Lied 388: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 1,2

ondertussen komen de kinderen terug uit de kinderdienst

Collecte afkondiging

(gesproken) Geloofsbelijdenis (staande)

….Volk van God onderweg naar het Leven zonder einde. 

A: AMEN

Tafelgebed

…. Daarom eren wij U:

Lied 405: 4 Heilig Heilig Heilig

Onze Vader.

Wensen we elkaar de Vredegroet

Nodiging

Delen van brood en wijn

Orgelspel tijdens het delen

Dankgebed

Slotlied 978: Aan U behoort o Heer der Heren: 1,2,4

Zegenbede

Zingen: Amen 1x

Orgelspel