In de Bethlehemkerk zijn we in de Veertigdagentijd met de vraag ‘Verander je mee?’ op weg naar Pasen.

De verhalen die we onderweg naar Pasen horen gaan over veranderen. Ze laten zien dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Dat God een nieuw begin maakt en een nieuwe toekomst laat aanbreken.
Bij veranderen gaat het ook vaak om het vertrouwde los te laten. Dat zien we ook in de toekomstscenario’s van de Protestantse Gemeente Hilversum. En toch…. een verandering kan een nieuw begin inluiden.

Dat lezen we in de verhalen op weg naar Pasen en natuurlijk op het Paasfeest: de Levende Christus verschijnt. Want het verhaal gaat door: er is een nieuw begin.

Het verhaal van Jezus’ lijden en uiteindelijke dood aan het kruis, is geen punt. Het is een komma. Met dat beeld zou je het verhaal van Pasen kunnen samenvatten. Het woord zelf, betekent zoveel als, doortocht, voorbij gaan.
Geen punt, maar een komma. Het leven gaat door. Zijn leven gaat door. Het contact is niet verbroken, ook al is het lijntje dat wij daarmee onderhouden misschien wel dun geworden, of ben je het soms even kwijtgeraakt, dat kan.
Pasen vieren, is toch steeds ook weer, van ons uit bezien, de draad oppakken. Weer gaan staan in het licht van dat verhaal, het verhaal van Jezus, waarin wij zelf ook betrokken zijn, hoe dan ook.

Waarom is deze avond anders dan andere avonden?
Het is de bekende vraag, van de jongste in het gezelschap, op de avond van Pasen, in de joodse traditie, als het verhaal van de uittocht uit Egypte wordt gevierd.
Het verhaal van bevrijding gaat door. En het moet als het ware steeds weer opnieuw door de jongste generatie worden opgepakt. Je viert Pasen zo, alsof jij het bent die in deze nacht uit het diensthuis van slavernij en dood uittrekt.

Zo lezen we ook de Passie, het oude verhaal, dat telkens actueel is. Of  we kijken naar The Passion: inmiddels ook een inspirerende traditie.
Het gaat over lijden en dood, en dat is van alle tijden.  Het gaat over het offer van de liefde, die alles overwint. De liefde die van elke punt, een komma kan maken. Het verhaal gaat door. Het leven van Jezus is niet voorbij. Hij leeft verder, in ons verhaal, in daden van bevrijding, in elke nieuwe generatie, die opstaat en zich tot Hem bekent. Hij zelf trekt ons in het licht en neemt ons mee op die weg.

En zo zou Pasen ook ons kunnen uitdagen, om na te gaan, waar in ons eigen leven en ook binnen onze Protestantse Gemeente Hilversum punten in komma’s kunnen worden veranderd. De kracht van Pasen is toch, om onwrikbare situaties open te breken, om ons uit onze stellingen te halen, waarin we onszelf hebben teruggetrokken, in eigen gelijk of in verongelijktheid. Het kan altijd anders. Laten we dan ook zelf opstaan, in beweging komen, meegaan in de beweging van bevrijding en van leven, die Jezus zelf heeft ingezet.

ds. Hillegonda Ploeger

Dit artikel is overgenomen uit de Kerkbrink: klik hier voor de link naar de Kerkbrink [volgt staat nog niet online]