God van Abraham, Isaak en Jakob, 

zie ons aarzelen.

We weten ons onopgeefbaar verbonden
met Israël. 
Het is familie. 
Onze oudste broer.
U legde die band. 

We ervaren deze echter ook
als knap ingewikkeld.
We zien een onontwarbare kluwen
van politieke en theologische draden.  

We willen vandaag graag bidden voor Israël.
Maar wat zouden we bidden? En voor wie en hoe?
Aan welke kant gaan wij staan?
Wat moeten we vinden en waarvoor kunnen we danken?

Zie ons aarzelen. 

We danken dat we niet geroepen zijn 
om van alles op te lossen, maar om eerst en vooral te bidden. 
De bijzondere band belijden, 
en ondertussen de zaak van Israël
in uw handen weten. 

Denk aan uw volk Israël.
Vervul uw beloften. 
Laat het spoedig vrede zijn in Jeruzalem,
in heel uw wereld.

Hoor en verhoor ons gebed, 

door Jezus Christus, onze Heer, 

Amen

 

door ds. André van der Graaf