Onder het motto ‘oog voor voedsel, hart voor mensen’ houden de Bethlehemkerk, de Regenboogkerk, de Morgenster, de Grote Kerk en de Diependaalsekerk ter gelegenheid van de Dankdag voor Gewas en Arbeid een inzameling voor Voedselbank Gooi en Vechtstreek.

Voorafgaand aan de vieringen op zondag 5 november a.s. in de Grote Kerk, de Diependaalsekerk en de Morgenster kunnen producten worden ingeleverd.

Dat mogen ook verse producten zijn als groente en fruit.

Geen appels want die ontvangt de Voedselbank wekelijks in grote hoeveelheden van een andere gulle gever. Te denken valt aan tomaten, komkommers, paprika’s, peren etc., maar ook aan jam. Al die verse producten die in de supermarkten buiten de koeling liggen.

In de Morgenster bestaat de mogelijkheid om de boodschappen al op zaterdag 4 november tussen 10.00 en 12.00 uur in te leveren.

Helaas is de Voedselbank nog steeds hard nodig.

Alleen al in Hilversum en omgeving maken wekelijks 258 huishoudens gebruik van de Voedselbank. Alle hulp is dan ook welkom.

Helpt u ook dit keer weer mee om de actie tot een succes te maken?