Organisten
20160216 orgelDe Bethlehemkerk prijst zich gelukkig met een groep vaste organisten. Zij werken beurtelings aan de eredienst mee. De groep wordt gevormd door Henk van Dijk, Annerose Korporaal, Martin Moree en Piet Philipse.


Vocaal

Marlene Erdmann is de cantor van de Bethlehemkerk. Zij geeft leiding aan het kerkkoor, het projectkoor, het kinderkoor en het combo.

Het kerkkoor werkt regelmatig mee aan de erediensten. Naast de liturgische gezangen wordt er laagdrempelig aandacht besteed aan nieuwe liederen. De repetities zijn per project op donderdag van 19.30–21.00 uur in de kerkzaal van de Bethlehemkerk.

Contactpersoon: Marlene Erdmann
 

Het projectkoor verzorgt twee maal per jaar een viering waarbij een wat groter muzikaal werk wordt uitgevoerd. Naast een vaste kern is er een aantal leden dat projectmatig meewerkt. Er wordt per project op donderdagavond van 20.00–22.00 uur gerepeteerd in de kerkzaal van de Bethlehemkerk.

Contactpersoon: Marlene Erdmann
 

Op projectbasis zingt in de Bethlehemkerk een kinderkoor.

Contactpersoon: Marlene Erdmann
 20170314 muziekavond

Combo
Bij bijzondere gelegenheden, zoals bij voorbeeld een startzondag, herdenking van overledenen of een kerstnachtdienst, worden de koren en musici van onze kerk uitgenodigd mee te werken aan de eredienst. Er is zowel een kerkkoor dat geregeld meewerkt als een projectkoor voor de grotere stukken zoals die van Bach, Fauré en Jenkins. In diverse samenstellingen wordt regelmatig meegewerkt door instrumentalisten uit onze kerk, dit alles onder leiding van onze cantor Marlene Erdmann. Een goede traditie is de jaarlijkse kinderkerstmusical op kerstmorgen.

Contactpersoon: Marlene Erdmann,