20170926 beeldPastorale wijkindeling
De Bethlehemwijk bestaat uit 5 pastorale secties.

De secties zijn:

  • Gijsbrechtkwartier
  • Kerkelanden
  • Loosdrecht
  • Zeeheldenkwartier
  • Buitenwijkers

De pastorale ouderlingen zijn:
Herma Bosma, Nanda Ego en Margriet van de Water.

De coördinator van de pastorale zorg in de verpleeghuizen en zorgcentra:
Herma Bosma,
 

Consistorie
Predikanten, pastorale ouderlingen, sectiehoofden en coördinator pastoraat komen drie keer per jaar bij elkaar. Het consistorie geeft leiding aan de pastorale taak van de gemeente met betrekking tot omzien naar elkaar en bereidt de beleidsvoorstellen hierover aan de kerkenraad voor. Vanaf dit seizoen neemt ook een coördinator pastoraat in verpleeghuizen en zorgcentra deel aan het pastoraal overleg in het consistorie.
Voorzitter van het consistorie is ds. Jetty Scheurwater.

Contactpersoon: Herma Bosma

Pastoraat in het ziekenhuis
Als u bezoek van de kerk wilt ontvangen in het ziekenhuis dan is het belangrijk om uw sectiehoofd, ouderling of predikant te laten weten waar u precies bent.
De ziekenhuizen mogen om privacy redenen niet meer doorgeven waar u zich bevindt. Zelfs niet meer aan kerkelijk vertegenwoordigers. We raden u aan om, ook als er nu niets aan de hand is, uw wens bekend te maken aan familie of vrienden en hen te vragen namens u de kerk te informeren, als u daar zelf niet toe in staat bent.
Om die reden kan het belangrijk zijn om de contactgegevens van uw kerk bij de telefoon te leggen en/of de telefoonnummers voorin uw telefoonboekje te schrijven. Vertel uw familie en vrienden in elk geval waar ze de contactinformatie kunnen vinden!

Pastoraat thuis
Gemeenteleden die prijs stellen op bezoek van de predikant kunnen dit doorgeven aan het betreffende sectiehoofd of aan de predikanten zelf.

Ontmoetingsmiddagen
Elk seizoen worden in februari en in maart worden voor alle secties ontmoetings-bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten rond het jaarthema vinden plaats na de dienst op zondagmorgen in de Bethlehemkerk. 

Data en nadere informatie worden tijdig bekendgemaakt. 

Ook krijgen alle gemeenteleden een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst van hun sectie. Wie op die datum verhinderd is, kan van de mogelijkheid gebruik maken om bij een andere sectie aan te schuiven.