Pastorale wijkindeling
De Bethlehemwijk bestaat uit 6 pastorale secties.

De secties zijn:

  • Gijsbrecht-West
  • Staatsliedenkwartier
  • Zeeheldenkwartier
  • Kerkelanden
  • Zuiderheide (inclusief aanleunwoningen aan de Van Genthlaan en de Van Speijklaan)
  • Buitenwijkers

De pastorale ouderlingen zijn:
Herma Bosma, Nanda Ego en Kees Schipper.

De coördinator van de pastorale zorg in de verpleeghuizen en zorgcentra:
Marjan Sluiter
 

Consistorie
Predikanten, pastorale ouderlingen en sectiehoofden komen drie keer per jaar bij elkaar. Deze vergadering geeft leiding aan de pastorale taak van de gemeente met betrekking tot omzien naar elkaar en bereidt de beleidsvoorstellen hierover aan de kerkenraad voor.
Vanaf dit seizoen neemt ook een coördinator pastoraat in verpleeghuizen en zorgcentra deel aan het pastoraaloverleg in het consistorie.

Contactpersoon: Herma Bosma
 

Pastoraat in het ziekenhuis
Uit privacy-overwegingen geven ziekenhuizen geen bericht van opname of ontslag door aan de kerken. Het is dus belangrijk om zelf aan uw sectiehoofd, ouderling of wijkpredikant door te geven dat een ziekenhuisopname (of ontslag) plaats vindt, als u in het ziekenhuis (of thuis) bezoek wenst.

Het gebeurt vaak genoeg dat mensen niet in staat zijn om bij opname zelf hun wens door te geven.
We raden u aan om iemand in uw omgeving te laten weten wat uw wensen zijn in een dergelijke situatie en deze persoon te vragen om dan contact op te nemen met het sectiehoofd, de ouderling of de predikant.
Om die reden is het ook belangrijk om de contactgegevens van het sectiehoofd, e.a. door te geven en te noteren in een adressenboekje dat anderen kunnen raadplegen.

Ontmoetingsmiddagen
In de wintermaanden van 2017 houden we voor elke sectie een ontmoetingsmiddag rond het jaarthema.

De ontmoetingsmiddagen vinden plaats op zondag na de morgendienst, met uitzondering van de ontmoetingsmiddag voor Zuiderheide. De data van de ontmoetingsmiddagen worden gepubliceerd in het kerkblad en in Rond de Bethlehemkerk en op de website van de Bethlehemkerk.

De leden krijgen per adres nog een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst van hun sectie. Wie verhinderd is, kan van de mogelijkheid gebruik maken om bij een andere sectie aan te schuiven.