20170926 beeldPastorale wijkindeling
De Bethlehemwijk bestaat uit 4 pastorale secties.

De secties zijn:

  • Gijsbrechtkwartier
  • Zeeheldenkwartier
  • Kerkelanden
  • Buitenwijkers

De pastorale ouderlingen zijn:
Herma Bosma, Nanda Ego en Kees Schipper.

De coördinator van de pastorale zorg in de verpleeghuizen en zorgcentra:
Herma Bosma,
 

Consistorie
Predikanten, pastorale ouderlingen, sectiehoofden en coördinator pastoraat komen drie keer per jaar bij elkaar. Het consistorie geeft leiding aan de pastorale taak van de gemeente met betrekking tot omzien naar elkaar en bereidt de beleidsvoorstellen hierover aan de kerkenraad voor. Vanaf dit seizoen neemt ook een coördinator pastoraat in verpleeghuizen en zorgcentra deel aan het pastoraal overleg in het consistorie.
Voorzitter van het consistorie is ds. Jetty Scheurwater.

Contactpersoon: Herma Bosma
 

Pastoraat in het ziekenhuis
Als u bezoek van de kerk wilt ontvangen in het ziekenhuis dan is het belangrijk om uw sectiehoofd, ouderling of predikant te laten weten waar u precies bent.
De ziekenhuizen mogen om privacy redenen niet meer doorgeven waar u zich bevindt. Zelfs niet meer aan kerkelijk vertegenwoordigers. We raden u aan om, ook als er nu niets aan de hand is, uw wens bekend te maken aan familie of vrienden en hen te vragen namens u de kerk te informeren, als u daar zelf niet toe in staat bent.
Om die reden kan het belangrijk zijn om de contactgegevens van uw kerk bij de telefoon te leggen en/of de telefoonnummers voorin uw telefoonboekje te schrijven. Vertel uw familie en vrienden in elk geval waar ze de contactinformatie kunnen vinden!

Pastoraat thuis

Gemeenteleden die prijs stellen op bezoek van de predikant kunnen dit doorgeven aan het betreffende sectiehoofd of bij de predikanten, ds. Aster Abrahamsen en ds. Jetty Scheurwater.

Pastoraal gesprek

Eén keer per maand op donderdagmorgen, tijdens de openingsuren van het Stiltecentrum, is onze wijkpredikant ds. Jetty Scheurwater in de kerk voor een gedeeld stil moment of voor een pastoraal gesprek

 

Ontmoetingsmiddagen

In februari en maart 2022 worden voor alle secties een ontmoetingsmiddag georganiseerd. Deze bijeenkomsten rond het jaarthema vinden plaats na de dienst op zondagmorgen in de Bethlehemkerk.
De data van deze ontmoetingsmiddagen worden tijdig in Rond de Bethlehemkerk, Kerkbrink, de nieuwsbrief en op de website van de Bethlehemkerk aangekondigd.
Ook krijgen alle gemeenteleden een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst van hun sectie. Wie op die datum verhinderd is, kan van de mogelijkheid gebruik maken om bij een andere sectie aan te schuiven.