Algemene voorwaarden Bethlehemkerk

 1. Dagdelen betreffen de volgende uren:
       van 09.00 – 12.00 uur
       van 13.00 – 17.00 uur
       van 19.00 – 22.00 uur
 2. Huurders/bezoekers dienen uiterlijk 22.30 uur de kerk te verlaten te hebben.
 3. Door de huurder c.q. bezoekers toegebrachte schade aan het gehuurde en de gehuurde inventaris is voor rekening van de huurder. Tenzij aantoonbaar is dat sprake is van normale slijtage.
 4. Indien bij een langer durende overeenkomst de zaal op een besproken tijdstip niet beschikbaar is, zal het Wijkcollege van Kerk Rentmeesters een andere ruimte ter beschikking stellen tegen de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs.
 5. In de ‘Stille week’ (de week voor Pasen), 27 april, 4 mei (na 17.00 uur) en 5 mei, Hemelvaartsdag en 5 december (na 17.00 uur) is er geen verhuur mogelijk.
 6. Roken is in het gehele complex niet toegestaan.
 7. Indien bij een grotere toeloop van publiek, de gehuurde zaal te klein blijkt te zijn, zal er, indien mogelijk, een grotere zaal beschikbaar worden gesteld. De hogere huurprijs zal volledig in rekening worden gebracht.
 8. Voor gebruik van het kerkorgel (alleen mogelijk door een bevoegd organist) is toestemming vereist van de organist van de Bethlehemkerk. Indien de huurder het orgel voor gebruik wil laten stemmen is dit uitsluitend mogelijk na toestemming van de organist van de Bethlehemkerk. Alleen de organist van de Bethlehemkerk is bevoegd opdracht te geven aan een door hem aan te wijzen deskundige. De kosten van het stemmen zijn voor rekening van de huurder.
 9. Bij annulering wordt 25% van de zaalhuur in rekening gebracht.