Een gebed om vrede, waardigheid en leven in een verwoest Oekraïne. Father Pavlo vraagt God of dood en verderf mogen plaatsmaken voor echte vrede in hun midden. Bid je met hem mee?

Goede God,

‘Vrede zij met jullie!’ waren de eerste woorden die U tot uw discipelen sprak na uw opstanding. 
Vaak beseffen wij niet van hoeveel waarde vrede, liefde en de mensen om ons heen zijn.
We nemen ze voor lief - alsof ze bij ons leven horen omdat het altijd al zo geweest is.

God, wij weten deze kostbare geschenken, die U ons zo overvloedig geeft, vaak niet op de juiste waarde te schatten. 
Alleen als we ze verliezen - gaan we ze opnieuw proberen te vinden.
Ook vandaag staan wij voor U en vragen U -
geef ons vrede, liefde, en wijsheid om dit leven waardig te leven.

Zonder vrede kunnen wij niet bouwen aan een betere wereld,
Zonder liefde kunnen wij onze naasten niet zien,
Zonder wijsheid kunnen we het leven niet het leven waard maken.

We zijn op weg naar Bethlehem om het kindje Jezus te ontmoeten, 
geboren in een schamele stal, tussen het vee.
Zijn komst werd slechts verlicht door de opkomende zon en de bescheiden cadeaus die de herders brachten.
Oekraïense kinderen worden geboren in verwoeste ziekenhuizen en kelders,
slechts verlicht door een kaars of zaklamp, en hun kraamcadeaus zijn erg onbeduidend. 
Maria en Jozef zochten met baby Jezus in Egypte een schuilplaats voor het gevaar, 
Oekraïense kinderen schuilen in kelders voor het oorlogsgeweld.

Heer, wij bidden U om vrede,
de vrede die U ook gaf aan Uw discipelen die over de hele wereld werden uitgezonden.
Wij smeken U of het geweld van de oorlog mag stoppen,  
zodat Oekraïense kinderen weer in vrede kunnen leven, en 
hun vaders en moeders - die nu vechten aan de frontlinie - weer in de armen kunnen sluiten. 

We bidden U vandaag om vrede, waardigheid en leven.
Dat dood en verderf mogen plaatsmaken voor uw vrede in ons midden.

Amen

Father Pavlo, voorganger in Oekraïne

Artikel is overgenomen van de website van de Protestantse Kerk Nederland.