Predikanten

ds. Aster Abrahamsen [tel. 06 39 71 56 72]AsterAbrahamsen

Wat drijft Aster?
In de kerk komt het allemaal samen: de gebrokenheid van de wereld wordt benoemd, maar tegelijkertijd wordt ook genade, hoop en vergeving verkondigd.

Er is ruimte voor inkeer, voor vreugde, voor angst, voor humor, voor verdriet en voor liefde. Waar vindt je dat, anders dan in de kerk?

Wat me fascineert is dat geloven zoveel kanten heeft en op zoveel verschillende manieren kan. En dat je daar dan als gemeente samen met de mensen om je heen (in de wijk) verbindende elementen in kunt zoeken.

Wat vind je belangrijk?
De twee grote thema’s waar we in de Bethlehemkerk mee bezig zullen gaan komende tijd: ‘Rondom Jezus’ en ‘Duurzaamheid’.

Beide zijn kernpunten in mijn geloof en ik vind het heel waardevol om daar als christelijke gemeente mee bezig te zijn.

Wat wil ik meegeven?

Ik hoop eraan bij te dragen dat de kerk een plaats is waar je God en mensen kunt ontmoeten en leren kennen, waar je tot rust kunt komen, waar je kunt nadenken over je leven, waar je bezig kunt zijn met zingeving.  

Lees meer, Kerkbrink interview>>

ds. Hillegonda Ploeger [telnr. 06-46193527]AsterAbrahamsen

Wat drijft ds. Ploeger?
Op dit moment (september 2022) zie ik het als mijn belangrijkste taak en zorg dat de voormalige leden van de Gereformeerde kerk Loosdrecht een goed thuis vinden binnen de Bethlehem kerk. We zijn met elkaar een weg gegaan die moed van ons heeft gevraagd. Ik hoop dat onze verbondenheid met de gemeente van de Bethlehemkerk in de komende tijd zal groeien.

Wat vindt u belangrijk?
Dat iedere mens gehoord en gezien zal worden. Ik zal mij daarvoor met hart en ziel willen inzetten en in de eerste tijd zeker voor de leden in Loosdrecht.

Wat wilt u meegeven?
Ik wil met iedereen, die zich betrokken voelt bij de Bethlehem kerk èn iedereen die ik op mijn weg ontmoet, zoeken naar Gods aanwezigheid in ons leven, hoe verborgen soms ook. En dan misschien met elkaar in gesprek zijn over wat ons geloof in God voor ons kan betekenen in ons leven.

Lees meer, Kerkbrink interview >>
Lees meer, Paasmeditatie >>


ds. Jetty Scheurwater
  [tel. 06 42 13 77 39]

Wat drijft Jetty?jetty scheurwater
Ik geloof dat alle mensen verlangen naar heelheid; heelheid in hun leven en hun relaties. Ik geloof dat het verhaal van Jezus van Nazareth ons een begaanbare weg wijst naar elkaar.

Wat vind je belangrijk? 
Elkaar in ons anders-zijn waarderen en vieren als geschenk van God.

Wat wil ik meegeven?
De liefde van God, die gezicht krijgt in Jezus van Nazareth, als grond onder onze voeten, steun in de rug, dak boven ons hoofd, licht dat ons verstand verlicht en als het wenkend perspectief dat lonkt naar onze liefde.

Als predikant ben ik graag metgezel van zinzoekers en een gids bij geloofsvragen. Juist op momenten dat geen zin wordt ervaren en geloof wijkt.

Lees meer>>  

 

Ouderlingen met speciale opdracht (uitvaartbegeleiding)


maria kruithofMaria Kruithof [tel. 06 10 80 97 90]

Ik wil bij een uitvaart ruimte bieden voor Gods liefde voor de overledene en troost en herkenning meegeven aan de nabestaanden.

 

 

 

 

 

 

Corine de Jong 2

Corine de Jong [tel. 06 27 29 76 44]

Graag willen wij Gods liefde en trouw delen, zeker op momenten van geluk en verdriet.

 

 

 

 

Aster Abrahamsen, Hillegonda Ploeger en Jetty Scheurwater zijn de predikanten van de Bethlehemkerk. Daarnaast zijn ds. Lia Jansen en ds. Hanneke Keur als kerkelijk werker met bijzondere opdracht verbonden met de Bethlehemkerk.

ds. Lia Jansen 

Corine de Jong 2

Lia Jansen is sinds 2005 werkzaam als geestelijk verzorger voor Zonnehoeve en voor Nieuw Kerkelanden.. Vanuit de Bethlehemkerk kreeg zij een zending als ‘kerkelijk werker met bijzondere opdracht’.

 

 

 

ds. Hanneke Keur [tel. 06 42 56 41 26]

Corine de Jong 2

Hanneke Keur is sinds 2020 werkzaam als geestelijk verzorger voor Amaris Zuiderheide. Vanuit de Bethlehemkerk kreeg zij een zending als ‘kerkelijk werker met bijzondere opdracht’.