Willem Maarten Dekker en Johan Lock zijn de winnaars van de GroenePreek-wedstrijd, georganiseerd door GroeneKerken en het Nederlands Dagblad. Op zondag 3 september houden deze winnaars hun groene preek in twee verschillende groene kerken. Kyra van der Grijn (19) heeft een aanmoedigingsprijs gewonnen.

Willem Maarten Dekker is de winnaar in de categorie theoloog en is in het dagelijks leven predikant in de Hervormde Gemeente van Waddinxveen. De jury zegt over zijn preek: ”De auteur is kritisch op onze leefstijl en erkent tegelijkertijd dat verandering voor ons ingewikkeld is. We willen houden wat we hebben, maar waar ruimte is voor rust, voor een sabbat, is verandering mogelijk”.

Zijn preek vind je hier: WM Dekker – groene preek 1.

Johan Lock is winnaar in de categorie niet-theoloog en in het dagelijks leven reclamemaker en tekstschrijver. “Mooi hoe de schrijver onderscheid maakt tussen drammers en sceptici in het klimaatdebat, vergelijkbaar met Bijbelse personen Maria en Marta. De auteur zoekt naar verzoening en probeert de twee groepen bij elkaar te brengen”, zegt de jury over de preek van Johan. 

Zijn preek vind je hier: Johan Lock – groene preek 2

De jury heeft de 139 preken geanonimiseerd beoordeeld op vijf onderdelen: gekozen tekstgedeelte, originaliteit, Bijbeluitleg, vertaling naar vandaag en retorische aspecten. Vanuit alle preken die zijn ingestuurd, werd gekozen voor deze twee winnaars.

Daarnaast is er ook een aanmoedigingsprijs voor Kyra van der Grijn uit Goudriaan, derdejaars student aan de opleiding Management in de Zorg van de Hogeschool Utrecht. Zij viel de jury op met haar preek waarin ze reflecteert op het klimaatdebat en het rust vinden in de natuur, dicht bij God, maar ook door haar jeugdige leeftijd van 19 jaar. 

Projectleider GroeneKerken Carla Dik-Faber: “We zijn overweldigd door het grote aantal inzendingen: 63 preken van theologen en 76 preken van niet-theologen. Het was een voorrecht om alle preken te lezen, met vaak weer een nieuwe invalshoek over hoe de Bijbel handvatten geeft om na te denken over omgaan met de aarde, leven van genoeg en rechtvaardigheid. De vele inzendingen maken duidelijk dat nadenken over ‘geloven’ in combinatie met ‘zorg voor de aarde’ een thema is dat leeft. We hopen dat deze wedstrijd een stimulans is om ook meer te preken over dit onderwerp.”

Wie graag een winnende preek ‘live’ wil horen is van harte welkom aanstaande zondag 3 september. De diensten worden hier gehouden: 

De Inham in Hoogland, Starttijd dienst: 10.00 uur. Adres: Hamsweg 40, Hoogland. 

St. Petrus’ bandenkerk in Driebergen, Starttijd viering 9.30 uur. Adres: Kerkplein 5, Driebergen.

Johan Lock preekt in De Inham in Hoogland. Willem Maarten Dekker preekt in de St. Petrus’ bandenkerk in Driebergen en ook Kyra van der Grijn is daar aanwezig. Schrijvers voor Gerechtigheid levert aan beide vieringen een bijdrage. Na de vieringen krijgen de drie GroenePreek-winnaars de prijs overhandigd: een duurzaam kunstwerk van kunstenaar Hannelieke van de Beek.