Het gaat beter met ds. Jetty Scheurwater. Ze werkt nog niet alle uren, maar breidt haar uren wel steeds meer uit. Haar werkzaamheden blijven voorlopig de kerntaken op het gebied van pastoraat en eredienst. We blijven u vragen niet zelf contact met haar op te nemen. U kunt daarvoor terecht bij onze twee andere wijkpredikanten. Fijn dat u hiermee rekening houdt en haar kans geeft om rustig te kunnen re-integreren.