Eigenlijk heb ik in dit praatje op startzondag waarin ik wil vooruitblikken op het nieuwe seizoen genoeg aan maar 3 woorden: ‘GA JE MEE”. En klaar…we kunnen aan de koffie.

Of toch niet. Ik kan me voorstellen dat er onder u ook mensen zijn die zich zorgen maken, er nog niet aan toe zijn om mee op reis te gaan of voor wie de reis niet snel genoeg gaat.

Maar hoe dan ook, het komende jaar wordt een bijzonder jaar. Een periode waarin we gaan terugkijken en afsluiten maar ook vooruitkijken.

We kijken terug en vieren dat onze kerk in oktober 60 jaar bestaat. Een commissie is al druk bezig met het voorbereiden van allerlei activiteiten om dat gedurende het hele jaar te herdenken en te vieren.

Maar we kijken ook vooruit. Het jaarthema van de Protestantse Kerk is het komende seizoen ‘Ga je mee!’ Dit thema sluit onverwacht goed aan bij de reis waaraan wij dit seizoen beginnen.

We gaan samen op weg naar een nieuwe wijkgemeente in 2024. Het thema ‘Ga je mee’ daagt ons uit en is een opdracht om samen op te trekken en een nieuwe vitale gemeente van Jezus Christus in Hilversum te vormen, samen met de Regenboogkerk en de Morgenster. 

De wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk beschouwt het thema ‘Ga je mee’ als een uitnodiging aan iedereen om mee te gaan naar een van de kerkdiensten in oktober en november die we samen met en in de Morgenster, Regenboogkerk en Bethlehemkerk gaan vieren. We hopen dat iedereen op deze reis met ons wil meegaan. We begrijpen dat dit voor sommigen spannend is, te snel gaat of niet snel genoeg. Maar als we elkaar blijven vasthouden, en naar elkaar blijven omkijken, dan verliezen we elkaar niet.

Het sleutelwoord is vertrouwen. Er is nog veel onzeker. Veel wordt pas gaandeweg van onze reis duidelijk. Maar we moeten vertrouwen hebben in onszelf en in onszelf blijven geloven. Niet alleen in onszelf maar ook in de partner-gemeenten met wie we samen zullen gaan. We gaan dit proces dan ook vol geloof en biddend in, in vertrouwen dat God ons zal leiden.

Laten we ons ook vasthouden aan de ervaring die we hebben toen de gemeenteleden uit Loosdrecht zich vorig jaar bij ons aansloten. Dat was een nieuwe ervaring voor velen van ons, maar heeft uiteindelijk veel goeds opgeleverd: mooie rituelen en nieuw elan in de goed gevulde kerk. We hopen dat het samengaan met de Morgenster en Regenboog ons dat ook zal brengen. Samen staan we tenslotte sterker en kunnen we meer doen.

Dus ‘Ga je mee’ op onze spannende reis in het nieuwe kerkelijke jaar en kijk, samen met ons, vooruit naar de mooie toekomst die voor ons ligt?

Ik besluit met de woorden van lied 422, vers 3:

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.

Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

 

 

Wilma Hilberts
voorzitter Bethlehemkerk

10 september 2023