Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen.

  • Donderdag 7 december komt de heer Butink uit Wilnis met het onderwerp 

    'Het Sinterklaasfeest door de eeuwen heen'.In een boeiende audiovisuele presentatie wordt duidelijk hoe het feest hier gekomen is
    We beginnen om 10 uur

  • Donderdag 21 december is er geen instuif
    Er is op dinsdagmiddag 19 december weer een kerstmiddag voor senioren in de kerk

Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.

Henny de Vries tel.6213309