De BeMoRe-viering is komende zondag in de Morgenster. De stuurgroep praat gemeenteleden na de dienst bij over het PgH2024-proces. In januari hebben veel mensen meegedacht over de visie en missie van de nieuwe geloofsgemeenschap. Op een tiental flappen is op een creatieve manier geschetst wat mensen belangrijk vinden.

Dit is in de stuurgroep besproken en verwerkt in een concept visie en missie. Kom zondag 11 februari na de dienst ontdekken ‘wie willen we zijn’ en ‘waar we heen willen’. Praat mee over wat u sterk vindt en vul aan wat ontbreekt.

Welkom, zondag 11 februari vanaf 10.00 uur in de Morgenster, Hilversum.