ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wijkgemeente Bethlehemkerk
 
De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Bethlehemkerk deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan onze wijkgemeente, zoals voor de wijkkas en de diaconie.
Informatie over ANBI kunt u vinden op de website van de PgH.

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM
Website: www.pknhilversum.nl/anbi
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 824142949
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM
Website: www.pknhilversum.nl/anbi
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 001943340

Activiteiten
De activiteiten van de Protestantse gemeente te Hilversum vinden grotendeels plaats in de wijkgemeenten en worden elke veertien dagen gepubliceerd in het Kerkblad voor Hilversum en op de websites van de wijkgemeenten. Verslagen van de activiteiten van de Protestantse gemeente te Hilversum over de jaren 2014 en 2015 zijn te vinden op de afzonderlijke websites van de wijkgemeenten.

 
Activiteiten Bethlehemkerk 2014
 
Erediensten
In 2014 is iedere zondagmorgen een eredienst gehouden. Daarnaast zijn er bijzondere vieringen zoals Pasen en Kerst.
Zie preek- en dienstrooster 2014.
 
Overige activiteiten
Ieder jaar wordt een nieuwe wegwijzer geschreven. In dit boekje is alle informatie te vinden over de kerkelijke en andere activiteiten die we in onze wijk gewoon zijn of van plan zijn te doen. Ook de gegevens van de contactpersonen per activiteit vindt u terug in de wegwijzer.
 
Vier keer per jaar wordt het boekje ‘Rond de Bethlehemkerk’ gemaakt. Ook daarin worden verschillende activiteiten aangekondigd.
 
Tenslotte worden in het kerkblad (en de jaarlijkse katern leren en beleven) activiteiten gepubliceerd.

 
Activiteiten Bethlehemkerk 2015
 
Erediensten
In 2015 is iedere zondagmorgen een eredienst gehouden. Daarnaast zijn er bijzondere vieringen zoals Pasen en Kerst.
Zie preek- en dienstrooster 2015.
 
Overige activiteiten
Ieder jaar wordt een nieuwe wegwijzer geschreven. In dit boekje is alle informatie te vinden over de kerkelijke en andere activiteiten die we in onze wijk gewoon zijn of van plan zijn te doen. Ook de gegevens van de contactpersonen per activiteit vindt u terug in de wegwijzer.
 
Vier keer per jaar wordt het boekje ‘Rond de Bethlehemkerk’ gemaakt. Ook daarin worden verschillende activiteiten aangekondigd.
 
Sinds april 2015 is er de digitale nieuwsbrief waarmee wekelijks het laatste nieuws en de activiteiten worden gecommuniceerd.
 
Tenslotte worden in het kerkblad (en de jaarlijkse katern leren en beleven) activiteiten gepubliceerd.
 

Bestuur / Kerkenraad
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen) die worden afgevaardigd door de vijf wijkgemeenten en door de centrale colleges (Ministerie van Predikanten, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen). Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
 
De wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk vergadert maandelijks de 3de maandag van de maand (10 keer per jaar) en het Moderamen van de wijkkerkenraad (dagelijks bestuur) vergadert maandelijks de 1ste maandag van de maand (10 keer per jaar).