ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wijkgemeente Bethlehemkerk
 
De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Bethlehemkerk deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan onze wijkgemeente, zoals voor de wijkkas en de diaconie.
Informatie over ANBI kunt u vinden op de website van de PgH.
 
 
Activiteiten Bethlehemkerk 2021
 
Erediensten
In 2021 is iedere zondagmorgen een eredienst gehouden, echter sinds de uitbraak van de Corona pandemie waren niet langer altijd alle vieringen voor iedereen toegangelijk. Iedere viering was altijd online te volgen, de uitzendingen met geluid en beeld waren te volgen via kerkdienstgemist.nl. Daarnaast waren er bijzondere vieringen zoals Pasen en Kerst.
Zie het preek- en dienstrooster 2021.
 
Overige activiteiten
Ieder jaar wordt een nieuwe wegwijzer geschreven. In dit boekje is alle informatie te vinden over de kerkelijke en andere activiteiten die we in onze wijk gewoon zijn of van plan zijn te doen. Ook de gegevens van de contactpersonen per activiteit vindt u terug in de wegwijzer.
 
Vier keer per jaar wordt het boekje ‘Rond de Bethlehemkerk’ gemaakt. Ook daarin worden verschillende activiteiten aangekondigd.
 
In de digitale nieuwsbrief worden wekelijks het laatste nieuws en de activiteiten gecommuniceerd.
 
Tenslotte worden in het kerkblad (en de jaarlijkse katern leren en beleven) activiteiten gepubliceerd.
 
 
 
Activiteiten Bethlehemkerk 2022
 
Erediensten
In 2022 wordt iedere zondagmorgen een eredienst gehouden, i.v.m. de Corona preventie maatregelen zijn niet langer altijd alle vieringen voor iedereen toegangelijk. Iedere viering is altijd online te volgen, de uitzendingen met geluid en beeld zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl. Daarnaast zijn er bijzondere vieringen zoals Pasen en Kerst.
Zie het preek- en dienstrooster 2022.
 
Overige activiteiten
Ieder jaar wordt een nieuwe wegwijzer geschreven. In dit boekje is alle informatie te vinden over de kerkelijke en andere activiteiten die we in onze wijk gewoon zijn of van plan zijn te doen. Ook de gegevens van de contactpersonen per activiteit vindt u terug in de wegwijzer.
 
Vier keer per jaar wordt het boekje ‘Rond de Bethlehemkerk’ gemaakt. Ook daarin worden verschillende activiteiten aangekondigd.
 
In de digitale nieuwsbrief worden wekelijks het laatste nieuws en de activiteiten gecommuniceerd.
 
Tenslotte worden in het kerkblad (en de jaarlijkse katern leren en beleven) activiteiten gepubliceerd.
 

Bestuur / Kerkenraad
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen) die worden afgevaardigd door de vijf wijkgemeenten en door de centrale colleges (Ministerie van Predikanten, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen). Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
 
De wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk vergadert maandelijks de 3de maandag van de maand (10 keer per jaar) en het Moderamen van de wijkkerkenraad (dagelijks bestuur) vergadert maandelijks de 1ste maandag van de maand (10 keer per jaar).
Daarnaast zijn de volgende sub commissies actief:
  • wijkraad van kerkrentmeesters
  • pastoraat
  • wijkraad van diakenen