Wijkraad van diakenen
Diakenen zijn in onze erediensten bekend als de personen die collecteren voor mensen en instellingen die financiële hulp nodig hebben.
Zij hebben, kort gezegd, te maken met de financiële hulpverlening van de Bethlehemkerk. Diakenen worden benoemd door de kerkenraad en in hun ambt bevestigd tijdens een eredienst.
De diaconie van de wijkgemeente bestaat uit:

 • Wilma Hilberts                  (voorzitter, Kerkelanden)
 • Jan Willem van den Brink (sectie Loosdrecht)
 • Daan Janson                    (sectie Buitenwijkers)
 • Anita den Uil                    (sectie Zeeheldenkwartier)
 • vacature                          (sectie Gijsbrechtkwartier)

De diaconie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Diaconaat
Diaconaat is ruimer dan financiële hulpverlening. Het omvat niet alleen het werk van de diakenen, maar ook, al dan niet onder leiding van diakenen, de hulpverlening door leden van de gemeente. Wel blijft het, evenals het werk van de diaconie, een kerkelijke aangelegenheid.
 

Diaconale activiteiten
Activiteiten in de eredienst

 • Het verzorgen van de voorbeden op de eerste zondag van de maand
 • De ambtelijke vertegenwoordiging bij de eredienst en bij trouwdiensten
 • Het verzorgen van de Maaltijd van de Heer in de eredienst of bij gemeenteleden thuis
 • Het inzamelen en in ontvangst nemen van de collecten

Activiteiten in de gemeente

 • bloemendienst
 • autodienst
 • samen op vakantie

Maatschappelijke activiteiten

 • Vluchtelingenwerk
 • Het verlenen van financiële of materiële hulp waar nodig
 • Een aantal keren per jaar een collecte voor een door de wijkdiaconie zelf te bepalen specifiek doel.

Acties

De diaconie organiseert diverse acties (onder andere de thermometeracties) om geld of goederen in te zamelen voor een specifiek doel. 

ZWO commissie
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De Hilversumse ZWO-commissie heeft tot taak de gemeenteleden bewust te maken van de nood in de wereld en de betrokkenheid hierbij te vergroten. Daarbij is het noodzakelijk dat deze betrokkenheid zich uit in een financiële bijdrage. Dit geld wordt ingezameld tijdens collecten, met acceptgiro’s en door de zendingsbussen, die u bij de ingang van de kerk kunt vinden.

Contactpersoon: Greet van der Maal

Voedselbank
Een aantal keren per jaar, bijvoorbeeld rond dankdag voor gewas en arbeid, wordt een grote inzameling voor de Voedselbank gehouden. Veel vrijwilligers staan dan bij verschillende supermarkten in de buurt de actie te promoten.
Contactpersoon: Anita den Uil

 

Hand- en spandiensten
De wijkdiaconie kan in individuele gevallen hand- en spandiensten verlenen met inzet van gemeenteleden die zich hebben opgegeven om anderen te helpen. Zoals boodschappen doen, kleine klusjes in en om het huis, naaiklusjes, huishoudelijke klusjes en ziekenbezoek. Neem hiervoor contact op met uw diaken. Dit alles kan ook via HIP (Hulp in de Praktijk) georganiseerd worden: www.stichtinghip.nl

 

Samen op Vakantie
Het project ‘Samen op vakantie’ blijkt al enkele jaren zeer succesvol. De diaconie organiseert dit seizoen dan ook voor de veertiende keer een vakantieweek voor mensen die extra zorg nodig hebben en daardoor niet "gewoon" met vakantie kunnen.

Contactpersoon: Corine de Jong-Kos
 

Hoe komt de diaconie aan geld?
Het geld dat de wijkdiaconie bezit, ontvangt zij als voorschot van de Centrale Diaconie. Giften met een speciaal doel, zoals bijv. de bloemendienst, Voedselbank, Lusekelo of VeloVelo kunt u gewoon naar de rekening van de wijkdiaconie overmaken. De penningmeester van de wijkdiaconie zorgt er dan voor dat dit geld op de juiste plaats komt. Over kleine uitgaven kunnen de wijkdiakenen zelf beslissen, grote uitgaven gaan in overleg met de Centrale Diaconie. Deze krijgt het geld onder andere via collecten, legaten en giften.

Rekeningnummer wijkdiaconie:

Diaconie Protestantse gemeente Hilversum
inz. Wijkdiaconie Bethlehemkerk
IBAN: NL79RABO 0373711794