In de afgelopen week wisten meer dan 100 mensen het open huis van De Levende Adventskalender te vinden. Alle deelnemende locaties zijn enthousiast over de ontmoetingen en gaven aan waardevolle gesprekken te hebben gehad. Het volgen van de RIVM maatregelen was goed te doen. Ook meldden de deelnemers dat bezoekers blij verrast reageerden op het kaarsje dat werd meegegeven en dat dit een mooie aanleiding vormde om het thema Geef Licht op een ongedwongen manier te bespreken.

We gaan vol goede moed de tweede week in!

De voorbereidingscommissie Levende Adventskalender

Annette van Vliet
Piet Meindertsma
Herma Bosma
Hanneke Bekker