Uitgangspunten

1.Veiligheid bezoekers staat voorop

2. Wij volgen de aanwijzingen van de gemeente/Veiligheidsregio

3.Wij houden ons aan de RIVM-richtlijnen

4. Wij hanteren de AVG-uitgangspunten

5.Op iedere locatie is een toezichthouder aanwezig

6. Voorafgaand aanmelden gasten niet nodig, wel registratie ter plekke

7 Uw gegevens worden niet langer dan 14 dagen bewaard

8. Mondkapjes zijn verplicht als u staat of loopt. Mondkapjes mogen af als u zit

9. Op iedere locatie is de 1,5 meter gewaarborgd

10.Om uw veiligheid te garanderen geldt per locatie een maximum aantal bezoekers

11.Plannen kunnen worden bijgesteld i.v.m. ontwikkelingen