Sinds het voorjaar van 2022 zijn de eerder geldende coronamaatregelen vervallen. Maar het coronavirus is niet weg. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat het virus zich verder verspreidt, blijven enkele belangrijke adviezen gelden.  

Direct naar adviezen voor bedrijven en instellingen