Geboorte
Bericht van geboorte kunt u het beste doorgeven aan ds. Aster Abrahamsen
met een cc. aan ds. Jetty Scheurwater en ds. Hillegonda Ploeger.

Doop
Dopen en belijden behoren tot de vreugdevolle kern van ons gemeente zijn. In de Bethlehemkerk kunnen zowel kinderen als volwassenen gedoopt worden. U kunt uzelf of uw kind aanmelden voor de doop bij één van de wijkpredikanten.
Zij bespreekt het vervolgtraject met u. In overleg wordt de doopdatum bepaald.

Bij het dopen van een kind nodigen we u uit voor een (aantal) geloofsgesprek(ken). Bij de doop van volwassenen hoort het doen van belijdenis: het openbaar belijden van het geloof.

Belijdenis
Belijdenis doen van het christelijk geloof is verbonden met de doop. De belijdenis kan een bevestiging zijn van de doop die je als kind hebt ontvangen of kan voorafgaand aan de doop van een volwassene plaatsvinden. Wilt u belijdenis doen, dan nodigen we u uit voor een (aantal) geloofsgesprek(ken). We streven ernaar om elk jaar een belijdenisgroep vorm te geven waarin mensen samen kunnen doorpraten over hun geloof. De belijdenisdienst zelf wordt in overleg met de predikant gepland en vormgegeven en er is ruimte voor persoonlijke inbreng. Naast dopen en belijden is het ook mogelijk om uw kind een zegen mee te geven of om zelf een zegen te vragen. Neem ook hiervoor contact op met uw wijkpredikant.

Relatiezegening
In de Bethlehemkerk kunt u een zegenviering voor uw relatie aanvragen bij één van de wijkpredikanten. Daarvoor hoeft u niet getrouwd te zijn. Ook een zegen voor lhbtqia-relaties is mogelijk.

Uitvaartbegeleiding
Het is goed op passende wijze afscheid te nemen van de overledene en de nabestaanden troost te bieden. Als nabestaande kunt u een beroep doen op één van de wijkpredikanten, die pastorale zorg en begeleiding kan bieden voor, tijdens en na een dienst in kerk of aula.
Als de wijkgemeente op de hoogte wordt gesteld van een overlijden en/of een predikant gevraagd wordt om pastorale bijstand te verlenen, wordt de naam van de overledene in het gedachtenisboek geschreven.

Op de zondag na het overlijden wordt in de dienst een in memoriam uitgesproken. Als u een (digitale) foto aanlevert wordt die naast de naam in het gedach- tenisboek geplakt en op de beamer getoond bij het in memoriam in de viering.

Op de Gedachteniszondag (dit seizoen op 26 november 2023) is er gelegenheid voor nabestaanden en vrienden om hun geliefden samen met de wijkgemeente te gedenken. De namen van de overledenen worden dan nog eenmaal allemaal genoemd in de gemeente en we ontsteken voor hen een licht.

Als u wilt dat de Bethlehemkerk begeleiding bij de uitvaart biedt, is het belangrijk om zo snel mogelijk na het overlijden contact op te nemen met uw wijkpredikant. Bij afwezigheid van de predikanten is het de bedoeling om contact op te nemen met mevrouw Herma Bosma, secretaris van het pastorale team, tel.
06-31057959. Zij zal u vervolgens laten weten wie er voor begeleiding beschikbaar is.

Naast de wijkpredikanten is er in de Bethlehemkerk een ouderling met bijzondere opdracht en een vrijwilliger (eerder ouderling) beschikbaar, om uitvaarten te begeleiden. Dat zijn resp. Corine de Jong-Kos en Maria Kruithof-Stoutjesdijk.
Het is niet de bedoeling dat u hen rechtstreeks benadert. Wie een uitvaart zal begeleiden wordt altijd afgestemd in overleg met de predikanten en in hun afwezigheid met de secretaris van het pastorale team.

Contactpersonen:
ds. Jetty Scheurwater................................ ....................... tel. 06-42137739
ds. Hillegonda Ploeger...................................................... tel. 06-46193527
ds. Aster Abrahamsen........................................................ tel. 06-39715672