20160208 kerkzaal

De Bethlehemkerk in Hilversum-Zuid is in 1963 in gebruik genomen. Architect is D. Zuiderhoek. 
Op zondag 6 oktober 1963 is de eerste eredienst in deze kerk gehouden.


In 2012 is het liturgisch centrum vergroot en is de vaste preekstoel verwijderd. In plaats daarvan is mobiel meubilair aangeschaft. Verder is het gebouw met karakteristieke kenmerken nog in de oorspronkelijke staat. In 2013 is het 50-jarig bestaan op gepaste wijze gevierd.

Er is in die vijftig jaar veel veranderd op het kerkelijk erf. Een belangrijke gebeurtenis deed zich voor in april 1982. Toen moesten de gereformeerden ijlings de Westerkerk verlaten wegens wateroverlast. Zij trokken in bij de hervormden in de Bethlehemkerk. Sindsdien was de Bethlehemkerk een SOW-(Samen-op-Weg)gemeente. Nu is het een PKN-gemeente.
Het orgel in de Bethlehemkerk is in 1971 gebouwd door Ernst Leeflang uit Apeldoorn (met advies van Lambert Erné, organist van de Nicolaïkerk in Utrecht). Het orgel is nu in onderhoud bij de beroemde orgelbouwer Fa. Reil te Heerde. In september 2021 is met een orgelconcert aandacht gegeven aan het 50 jarig jubileum van het Leeflangorgel in de Bethlehemkerk.

Het gebouw is in 2015 aangepast aan deze tijd en de ontwikkelingen binnen de gemeente. Op 3 oktober 2015 is het gebouw officieel heropend.