Met ingang van het seizoen 2022-2023 is de samenstelling van de kerkenraad in onze Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk als volgt:

Moderamen (dagelijks bestuur wijkkerkenraad)

Voorzitter:  

vacature

Scriba:

vacature

Leden:

ds. Aster Abrahamsen
ds. Hillegonda Ploeger
ds. Jetty Scheurwater
Theo van Halsema
Wilma Hilberts

 

 

 

 

 

 

 

Kerkenraad

Ouderlingen


Corine de Jong-Kos

Corné van Zandwijk
Herma Bosma
Margriet van de Water
Nanda Ego

Diakenen

Anita den Uil
Daan Janson
Jan Willem van de Brink
Wilma Hilberts (voorzitter)

Ouderling-Kerkrentmeesters

Erik Naafs
Frank Beukers
Koos van Vliet (penningmeester)
Martin Uijterlinde
Theo van Halsema (voorzitter)

  

Vergaderingen
De wijkkerkenraad vergadert op de derde maandag van de maand. Het moderamen komt bijeen op de eerste maandag van de maand.

Protestantse gemeente Hilversum
Onze wijkgemeente werkt intensief samen met 4 andere wijkgemeenten. Samen vormen zij de Protestantse gemeente Hilversum.
Zie ook: www.pknhilversum.nl

Algemene Kerkenraad
Voorzitter: Jan van der Leede
Scriba: Erik van Halsema