Met ingang van het seizoen 2014-2015 is de samenstelling van de kerkenraad in onze Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk als volgt:

Moderamen (dagelijks bestuur wijkkerkenraad)

Voorzitter:  

Paul-Dirk van Buuren

Scriba:

Anita Planje-Spek
Anne-Marie van Spellen-de Jong

Leden:

ds. Erik van Halsema
Piet Meindertsma
ds. Jetty Scheurwater
Koos van Vliet

 

 

 

 

 

 

Kerkenraad

Ouderlingen

 

Herma Bosma

Paul-Dirk van Buuren

Nanda Ego

Corine de Jong

Maria Kruithof-Stoutjesdijk

Anita Planje-Spek

Kees Schipper

Anneke Schippers

Anne-Marie van Spellen-de Jong

Piet Zunneberg

Els Verkerk (Jeugdouderling)

 

Ouderling-Kerkrentmeesters

Frank Beukers

Peter den Uil

Koos van Vliet (voorzitter)

Diakenen

 

Wilma van Halsema-van der Laan

Piet Meindertsma

Irene Muller

Akkenien Muller

Erik Verkerk

Annette van Vliet (Jeugddiaken)

 

 

Vergaderingen
De wijkkerkenraad vergadert op de derde maandag van de maand. Het moderamen komt bijeen op de eerste maandag van de maand.

Protestantse gemeente Hilversum
Onze wijkgemeente werkt intensief samen met 4 andere wijkgemeenten. Samen vormen zij de Protestantse gemeente Hilversum.
Zie ook: www.pknhilversum.nl

Algemene Kerkenraad
Voorzitter: Richard Hoff, Gomarushof 41, 1216 HL  Hilversum  
Scriba: Jan Verdam, Sterrelaan 11, 1217 PP  Hilversum

Afgevaardigden vanuit de wijkgemeente Bethlehemkerk naar centrale organen
Algemene Kerkenraad: Anita Planje-Spek
Classis: ds. Erik van Halsema