De Bethlehemkerk is een pluriform samengestelde en gastvrije geloofsgemeenschap. Dit uit zich allereerst in de wijze waarop we met elkaar invulling geven aan de eredienst op zondagmorgen. Voor velen een vast moment in de week van ontmoeting, bezinning en bemoediging.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Gasten en geïnteresseerden kunnen hier nader kennismaken met de gemeente. Onze erediensten zijn divers van karakter: naast 'gewone' vieringen kennen we uitbundige vieringen, thema-vieringen, nieuwe initiatieven vieringen en “vieringen met een leerhuiskarakter. Bij vrijwel iedere viering zijn veel gemeenteleden betrokken, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering.

Doordeweeks worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar kleine groepjes gemeenteleden elkaar ontmoeten. Denk aan cursussen en lezingen, catechisatie, gesprekskringen, ouderensoos, huisbezoeken en natuurlijk de bijeenkomsten van diverse werkgroepen.

Kerk zijn in en met de buurt is voor ons een uitdaging waarin we de komende jaren verder hopen te groeien. Groeien in geloof en groeien in openheid voor de samenleving zien we als één beweging, gedragen door de Geest van God tot wie wij mogen bidden om kracht en vernieuwing.

Dit jaar
Het is een jaar vol veranderingen in onze wijkgemeente. We zijn volop bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid en ons kerkgebouw is ingrijpend gerenoveerd. Hiermee zijn we voorlopig weer op de toekomst voorbereid.

Jaarthema
Komend jaar heeft als thema “deel je leven” meegekregen. Het is ook het jaarthema van de landelijke PKN en sluit perfect aan op waar wij als gemeente van de Bethlehemkerk mee bezig zijn. We willen immers een gastvrije gemeente zijn en betekenisvol voor onze buurt. Het thema zal komend jaar in de erediensten en bij diverse activiteiten aandacht krijgen.