De Bethlehemkerk is een pluriform samengestelde en gastvrije geloofsgemeenschap. Dit uit zich allereerst in de wijze waarop we met elkaar invulling geven aan de eredienst op zondagmorgen. Voor velen een vast moment in de week van ontmoeting, bezinning en bemoediging.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Gasten en geïnteresseerden kunnen hier nader kennismaken met de gemeente. Onze erediensten zijn divers van karakter: naast 'gewone' vieringen kennen we uitbundige vieringen, thema-vieringen, nieuwe initiatieven vieringen en “vieringen met een leerhuiskarakter. Bij vrijwel iedere viering zijn veel gemeenteleden betrokken, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering.

Doordeweeks worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar kleine groepjes gemeenteleden elkaar ontmoeten. Denk aan cursussen en lezingen, catechisatie, gesprekskringen, ouderensoos, huisbezoeken en natuurlijk de bijeenkomsten van diverse werkgroepen.

Kerk zijn in en met de buurt is voor ons een uitdaging waarin we de komende jaren verder hopen te groeien. Groeien in geloof en groeien in openheid voor de samenleving zien we als één beweging, gedragen door de Geest van God tot wie wij mogen bidden om kracht en vernieuwing.

Dit jaar

Ruim twee jaar hebben we als Bethlehemwijk een vacaturetijd gekend. In die periode is ds. Jetty Scheurwater 75% gaan werken en konden we vanaf eind november 2017 voor 10 uur per week een beroep doen op ds. Maarten Hameete. We hebben op 8 september 2019 afscheid van hem genomen en verwelkomen ds. Aster Abrahamsen-den Bok. Op zondag 13 oktober 2019 wordt zij bevestigd door collega ds. Jetty Scheurwater en zal zij intrede doen in onze wijkgemeente waar zij voor 50% werkzaam zal zijn. Vanaf 1 januari 2020 gaat ds. Scheurwater ook 50% werken. Dan wordt de fulltime predikantsplaats voor de Bethlehemkerk met twee halve banen door beide wijkpredikanten ingevuld. We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking!


Jaarthema

Ons jaarthema in het seizoen 2019-2020 is “Rondom Jezus”. Dit thema wordt in alle wijken van de Protestantse Gemeente Hilversum vorm gegeven. Er zal veel worden samengewerkt en het aanbod rond dit thema zal in de diverse wijken gestalte krijgen. Een mooi initiatief van het Ministerie van predikanten.

Uiteraard blijven we ook veel aandacht besteden aan onze eigen speerpunten: ’kerk in de buurt’ en ‘groene kerk’. Hiermee gaat het goede gesprek over hoe kerk en buurt elkaar kunnen ondersteunen en wat we gemeenschappelijk kunnen betekenen voor een beter milieu en duurzaamheid gewoon door.

Gastvrij, betrokken en inspirerend: dat is wat we als Bethlehemkerk willen zijn.