De Bethlehemkerk is een pluriform samengestelde en gastvrije geloofsgemeenschap. Dit uit zich allereerst in de wijze waarop we met elkaar invulling geven aan de eredienst op zondagmorgen. Voor velen een vast moment in de week van ontmoeting, bezinning en bemoediging.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Gasten en geïnteresseerden kunnen hier nader kennismaken met de gemeente. Onze erediensten zijn divers van karakter: naast 'gewone' vieringen kennen we uitbundige vieringen, thema-vieringen, nieuwe initiatieven vieringen en “vieringen met een leerhuiskarakter. Bij vrijwel iedere viering zijn veel gemeenteleden betrokken, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering.

Doordeweeks worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar kleine groepjes gemeenteleden elkaar ontmoeten. Denk aan cursussen en lezingen, catechisatie, gesprekskringen, ouderensoos, huisbezoeken en natuurlijk de bijeenkomsten van diverse werkgroepen.

Kerk zijn in en met de buurt is voor ons een uitdaging waarin we de komende jaren verder hopen te groeien. Groeien in geloof en groeien in openheid voor de samenleving zien we als één beweging, gedragen door de Geest van God tot wie wij mogen bidden om kracht en vernieuwing.

Gastvrij, betrokken en inspirerend.
Het motto van onze wijkgemeente is Gastvrij, betrokken en inspirerend. Dat is wat we willen zijn en wat we willen laten zien. Aan elkaar en aan onze omgeving. 
Wij zijn dankbaar dat onze wijkgemeente dit jaar wordt uitgebreid met de leden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht (GKL) als per 11 september 2022 de GKL en de Bethlehemkerk samen verder gaan. 
Met het samengaan van de GKL zal ons predikantenteam, dat bestaat uit ds. Jetty Scheurwater en ds. Aster Abrahamsen, worden uitgebreid met ds. Hillegonda Ploeger. Samen met overige leden van de kerkenraad zullen zij leiding gaan geven aan het gemeentewerk. 

De gemeente draait verder geheel op vrijwilligers. We zijn gezegend met veel mensen die met passie een grote variëteit aan activiteiten organiseren en we nodigen ieder gemeentelid uit daaraan mee te doen. 

Jaarthema
Komend jaar krijgt als thema ‘Verbonden’ mee. Dit op veel manieren in te vullen jaarthema zal in alle wijken van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) gestalte krijgen. We kunnen in ieder geval rekenen op samenhangende preken, in een serie waarin predikanten diensten verzorgen in elkaars gemeenten. 

Het thema ’Verbonden’ sluit ook bijzonder goed aan bij de samenvoeging van de GKL en de Bethlehemkerk. Uiteraard blijven we daarnaast veel aandacht besteden aan onze eigen speerpunten: ‘kerk in je buurt’ en ‘groene kerk’. 

Binnen de PgH hebben alle wijken hun eigen kleur, maar er is veel dat ons bindt. Ook dit jaar zoeken we die verbinding, met elkaar en bovenal met God. We hopen dit jaar samen met de andere wijkgemeentes van de PgH te kijken hoe we in de komende jaren nog nader tot elkaar kunnen komen. Laten we samen het Woord levend houden en met elkaar het goede doen. 

Namens de kerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk, 

Ds. Aster Abrahamsen