De Bethlehemkerk is een pluriform samengestelde en gastvrije geloofsgemeenschap. Dit uit zich allereerst in de wijze waarop we met elkaar invulling geven aan de eredienst op zondagmorgen. Voor velen een vast moment in de week van ontmoeting, bezinning en bemoediging.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Gasten en geïnteresseerden kunnen hier nader kennismaken met de gemeente. Onze erediensten zijn divers van karakter: naast 'gewone' vieringen kennen we uitbundige vieringen, thema-vieringen, nieuwe initiatieven vieringen en “vieringen met een leerhuiskarakter. Bij vrijwel iedere viering zijn veel gemeenteleden betrokken, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering.

Doordeweeks worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar kleine groepjes gemeenteleden elkaar ontmoeten. Denk aan cursussen en lezingen, catechisatie, gesprekskringen, ouderensoos, huisbezoeken en natuurlijk de bijeenkomsten van diverse werkgroepen.

Kerk zijn in en met de buurt is voor ons een uitdaging waarin we de komende jaren verder hopen te groeien. Groeien in geloof en groeien in openheid voor de samenleving zien we als één beweging, gedragen door de Geest van God tot wie wij mogen bidden om kracht en vernieuwing.

Dit jaar
Dit jaar staat in het teken van het invullen van de vacature die we sinds het vertrek van ds. Erik van Halsema hebben en de wijze waarin we de gemeente zo goed mogelijk door de vacaturetijd heen loodsen. Er is een beroepingscommissie ingesteld en de kerkenraad heeft het volste vertrouwen dat deze commissie zich uitstekend van haar taak zal kwijten.

Jaarthema
Komend jaar heeft als thema “open huis” meegekregen.
Het is ook het jaarthema van de landelijke PKN en sluit perfect aan op waar wij als gemeente van de Betlehemkerk mee bezig zijn. We willen immers graag 'Kerk in de buurt' zijn en onze gemeente als 'Gastvrij, betrokken en inspirerend' profileren.Open huis klinkt uitnodigend en mag voor iedereen een welkom in onze kerk betekenen.
Iedereen mag binnenkomen en meebeleven op zijn of haar eigen manier.