20150106-trigon ensembleGeert Groote is bij de meesten van ons niet zo bekend, maar daar komt verandering in als u naar de 9e bijeenkomst van “Het verhaal van Kerkelanden” komt op zondag 12 april 2015 in de Waaier.
Geert Groote (1340 - 1384) is de belangrijkste Deventenaar uit onze geschiedenis. Tot ver buiten onze landsgrenzen is hij bekend als grondlegger van de ‘Moderne Devotie´. Deze vernieuwingsbeweging stond voor een persoonlijke beleving van het geloof en een eenvoudig en oprecht leven. Tot op de dag van vandaag zijn de ideeën van Geert Groote een bron van inspiratie.

20150106-kick-brasKick Bras, voormalig predikant van de Bethlehemkerk, die zich verdiept in spiritualiteit, meditatie en mystiek, is gevraagd om het leven en werk van Geert Groote te schetsen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Trigon Ensemble. Trigon heeft zich gespecialiseerd in de muziek uit de Moderne Devotie. De drie zangeressen zullen uiteraard de muziek laten horen, maar ons ook prachtige manuscripten laten zien en vertellen over deze oude religieuze muziek.

 

Kees van Aggelen zal namens de Hilversumse Historische Kring "Albertus Perk" vertellen over het jongerenwerk in de Kerkelanden en foto's laten zien van bijzondere activiteiten.

 

 

Het verhaal van Kerkelanden
Geert Groote en de Moderne Devotie
Zondag 12 april 2015
De Waaier, Kerkelandenlaan 5
Aanvang: 15.30 uur

 

Impressie van Maria Kruithof:

Op 12 april heb ik de negende voorstelling bijgewoond in het kader van ‘Het verhaal van Kerkelanden’. Kick Bras, voormalig predikant van Hilversum, kenner van mystiek en geestelijk leven neemt ons mee op de weg van de Moderne Devotie. In De Waaier ontvangt ons pastor Wim Vlooswijk. Hij vertelt dat het, sinds 2011, lopende project een samenwerking is van diverse kerken, de Historische Kring Albertus perk en Versa. Twee keer per jaar vindt een bijeenkomst plaats waarin een kerkvader of  –moeder belicht wordt. Dit om de naamgeving van de hofjes beter te begrijpen, maar ook om binnen de wijk saamhorigheid tot stand te brengen. Er zijn al heel wat boeiende voorstellingen geweest. Ook dit keer met een inleidend verhaal vanuit de Historische Kring Albertus Perk in de persoon van Kees van Aggelen.

Kees vertelt enthousiast over de sportactiviteiten voor de jeugd in de wijk van af het ontstaan van Kerkelanden. Een weiland op het nog braakliggend terrein biedt de voetballiefhebbers ruimte. De padvinderij heeft er een ‘troephuis’, waar boten zijn waarmee gezeild, geroeid en gewrikt kan worden. Nog weer later komen er sportvelden waar diverse sporten beoefend kunnen worden, zoals cricket, hockey, tennis, rugby en natuurlijk voetbal. Maar ook clubhuizen, wijkgebouwen en een sporthal bieden plaats voor sport en jeugdactiviteiten.

Kick Bras neemt ons mee op het spirituele pad. Met een ademhalingsoefening wil hij ons duidelijk maken dat een balans te verkrijgen is door in- en uit te ademen, ofwel ontvangen en geven. Geert Groote streeft ook een verlangen na van zuiverheid en eenvoud. Gemeenschappelijk bezit, ontvangen en dienen, een vertolking van het gemene (=gemeenschappelijk) leven is zijn credo.

Geert Groote wordt in Deventer geboren uit rijke ouders, patriciërs, vader was een tijd burgemeester van Deventer. Een turbulente tijd met opstand tegen de paus, uitbreken van de tyfus wat veel slachtoffers vergt. Ook de ouders van Geert sterven als hij 10 jaar is. Hij erft een vermogen. Hij gaat studeren, studeert jong af, zoekt daarna verdieping op vele terreinen, met name in kerkrecht. Er lijkt een carrière weggelegd op kerkelijk terrein. Na een ernstige ziekte kiest hij voor een andere levensweg. Hij wil zielenrust, hecht niet meer aan kleding en bezit, doet afstand van ambten, wil openstaan voor zich leeg maken en liefdevol leven. Hij sticht een huis voor arme vrouwen en wil Kartuizer monnik worden. Na een aantal jaren krijgt hij het advies om boeteprediker (zedenmeester) te worden. Uiteindelijk sticht hij de Moderne Devotie, een beweging waarin men inkeer en het delen van inspiratie voorop stelt. Hij sticht een kapittelschool, zoekt contact met studenten om boeken voor hem over te schrijven. Als Moderne Devoot wil hij jongeren begeleiden en ook wil hij de leescultuur bevorderen.

Zijn terrein om te prediken breidt zich steeds verder uit naar het westen. De inspiratie wordt gezocht in eenvoudig leven, geen kloosterleven. Als hij kritiek gaat ondervinden vlucht hij naar Woudrichem, waar hij boeken vertaalt. Na bezoek aan een vriend die aan pest lijdt wordt Geert zelf ook ziek. Hij overlijdt op 43-jarige leeftijd. Als erfenis laat hij broeder- en zusterorden en fraterhuizen na. Zijn wijze van leven vindt ook hedentendage nog navolging. Vanwege zijn bekendheid in plaatsen als Deventer, Zwolle, Kampen etc. noemt men zijn beweging wel de ‘IJsselspiritualiteit’.

Thomas a Kempis is een aanhanger van de Moderne Devotie en bekend van zijn boek ‘De navolging van Christus’ wat door Kick als lezenswaard wordt aanbevolen.

De lezing van Kick Bras wordt afgewisseld met zang van het Trigon Ensemble, wat diverse liederen uit de Middeleeuwen vertolkt. De drie vrouwen maken gebruik van handschriften in originele notaties, gemaakt in kloosters. De zang is à capella, meestal eenstemmig, dit om de verstaanbaarheid te vergroten. Een aantal noten wordt gezongen als in één beweging, wat doet denken aan het Gregoriaans. Tot slot mag het publiek proberen een lied op deze wijze mee te zingen, wat beslist niet mee valt.

Wim Vlooswijk bedankt alle medewerkenden met de overhandiging van een fraai boeket. De bezoekers uiten zich in de wandelgangen zeer positief over het gebodene. Een middag met een kwalitatief hoog gehalte.

Maria Kruithof