De Bijbel vertelt over het verbond van God met de aarde en de mensen.
Deze bijzondere belofte staat centraal in het jaarthema van de Protestantse gemeente Hilversum 2022 – 2023.

Wat betekent deze belofte? Welke betekenis heeft de belofte voor mij, voor mensen om mij heen, voor de plek waar ik woon, voor de natuur waar ook ik onderdeel van vorm?

Op verschillende manieren kun je de komende tijd deze vragen ‘oefenen’.
Het zijn oefeningen waarin op verschillende manieren hoofd, hart en lijf meedoen. De oefeningen staan open voor iedereen en worden begeleid door dominee Jetty Scheurwater in de Bethlehemkerk.

  • dinsdag 11 oktober 2022 Lectio Divina
  • dinsdag 15 november 2022 Bijbelverhaal in beeld
  • dinsdag 24 januari 2023 De Bijbel lezen ook vanuit jouw perspectief
  • dinsdag 21 maart 2023 Bibliodrama

Lectio Divina:
dinsdag 11 oktober 2022 van 10.30-12.00 én van 19.30-21.00 uur
Lectio Divina kent zijn oorsprong in kloosters. Letterlijk betekent Lectio Divina ‘goddelijke lezing’. Het gaat erom dat de lezer Gods Woord aandachtig probeert te lezen om te ontdekken wat de specifieke tekst jou te zeggen heeft. Wat die kan betekenen in jouw leven.

Bijbelverhaal in beeld:
dinsdag 15 november 2022 van 10.30-12.00 uur én van 19.30-21.00 uur
Kunstenaars verbeelden (fragmenten van) Bijbelverhalen in taal of materie, in drama of muziek. Deze avond verbinden we ons via diverse kunstuitingen met een korte tekst uit
de Schrift. Het Bijbelverhaal komt hierdoor heel anders bij ons binnen. Wat zien, horen, voelen we, wat ervaren we? Op een andere manier worden we verbonden met het verhaal van God met mensen.

De Bijbel lezen ook vanuit jouw perspectief:
dinsdag 24 januari 2023 van 10.30-12.00 uur én van 19.30-21.00 uur
Ontmoetingen met God gebeuren elke dag. En ook de ervaring door God verlaten te zijn is van alle tijden. Jouw levenservaringen kleuren hoe je de Bijbel leest. In deze bijeenkomst lezen we onszelf met ons levensverhaal het verhaal in. Waar gaat het in dit verhaal over jou? Welk perspectief heeft actualiteit voor jouw leven?

Bibliodrama:
dinsdag 21 maart 2023 van 10.30-12.00 uur én van 19.30-21.30 uur
Door een Bijbelverhaal met elkaar te spelen ontdek je onvermoede kanten in het verhaal en in jezelf. Je kijkt en luistert niet alleen naar het verhaal, je maakt deel uit van het verhaal. Een prachtige oefening om verbondenheid met het verhaal, met God, met anderen, anders te ervaren.

Meer informatie?
Wil je meer weten over deze programma’s, mail dan ds. Jetty Scheurwater, via bovengenoemd mailadres of ga naar www.bethlehemkerk.nl of www.pknhilversum.nl

De Bethlehemkerk is te vinden aan de Loosdrechtseweg 263, Hilversum.
De ingang is aan de kant van de parkeerplaats aan de Melis Stokelaan.

Download hier de flyer met complete overzicht.