20170926 ramen

Taakgroep Eredienst 
In het komende seizoen zal vanuit de kerkenraad een taakgroep eredienst vorm krijgen, waarin wordt nagedacht over liturgie en erediensten. Hierbij zullen in ieder geval de drie predikanten betrokken zijn, cantor Marlene Erdmann en Gerard Ekelmans. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie van ontvangst
De leden van de commissie van ontvangst zijn degenen die de kerkgangers ‘s zondags hartelijk ontvangen en eventueel de weg wijzen in onze kerk. Ook zorgen zij voor de inzameling van de gaven tijdens de diensten. Er zijn vijf groepen die volgens een rooster dienst doen.

Contactpersoon: Ewout Limburg 

Ringleiding
In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig met een goede spraakverstaanbaarheid en een optimale integratie met het geluidssysteem.

Diensten thuis/elders beluisteren
De diensten in de Bethlehemkerk kunnen via Internet live worden gevolgd via www.bethlehemkerk.nl/vieringen. 
De diensten worden ook opgenomen en zijn tot ongeveer drie weken na dato via www.bethlehemkerk.nl te bekijken en te beluisteren 

Autodienst
Gemeenteleden die niet of moeilijk op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, kunnen worden opgehaald en thuisgebracht.

Contactpersoon: Cor VisscherRob Kooijmans (opbellen vrijdag 20.00-22.00 uur of zaterdag voor 12.00 uur)
Voor gemeenteleden in Loosdrecht is de contactpersoon: mw. Arma van der Vliet-Looyé 

Bloemendienst
20170926 bloemenElke zondag staan er in de kerk twee bosjes bloemen, die na de dienst als een groet van ons allen gebracht worden naar gemeenteleden die de aandacht en het medeleven van de gemeente nodig hebben of die iets bijzonders te vieren hebben.
De kaarten, die met de bloemen meegaan, liggen voor en na de dienst achter in de kerk. Persoonlijke groeten kunnen op de kaarten worden toegevoegd.
Uw bijdrage in de kosten is welkom op rekening NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Hilversum inz. Wijkdiaconie Bethlehemkerk o.v.v. Bloemendienst.
Uw gift wordt zeer op prijs gesteld.

Contactpersonen: Herma Bosma

Koffiedrinken
Na de kerkdienst kunt u koffie of thee drinken in de kerkzaal. Voor de kinderen is er limonade. Volgens rooster verzorgen enkele gemeenteleden de koffie.

Contactpersoon: Irene Muller

Preekvoorziening
Als de predikant afwezig is, bijvoorbeeld vanwege vakantie, ziekte of de verplichte nascholing (permanente educatie), zorgt de preekvoorziener voor vervanging.

Contactpersoon: Guus Hofman

De orde van dienst 
De orde van dienst en de te zingen liederen worden in de week voorafgaand aan de dienst op de website geplaatst en tijdens de diensten op het scherm geprojecteerd. U heeft geen liedboek nodig. Wilt u toch graag een liedboek gebruiken om bijvoorbeeld een tekst na te lezen of de herkomst van een lied te achterhalen, dan zijn er in de kerkzaal ruim voldoende exemplaren aanwezig. 

Bij bijzondere gelegenheden (doop, gedachtenisdienst) wordt gezorgd voor een gedrukte orde van dienst. 

Beamteam 
Het beamteam verzorgt de projectie van de orde van dienst op het scherm voorin de kerk. Het is mogelijk om voor en na de dienst mededelingen te tonen. Lever deze vóór vrijdag voorafgaand aan de dienst aan in PowerPoint-formaat met de verhouding 16:9. Lukt het niet om de gegevens voor de afgesproken tijd te mailen, neem dan even contact op met het beamteam. 

ContactpersoonCorné van Zandwijk 

Camerateam 
Om de beleving van de eredienst voor de mensen thuis zo optimaal mogelijk te maken, beschikt de Bethlehemkerk over een uitgebreid camerasysteem. Met drie vaste en één mobiele camera wordt de dienst opgenomen en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Uiteraard zijn deze diensten terug te vinden via de website van onze kerk: www.bethlehemkerk.nl. 

Het camerateam bestaat uit een groep enthousiaste gemeenteleden die zich de techniek voor het uitzenden eigen hebben gemaakt. Lijkt het je leuk om ook mee te draaien met het camerateam of wil je een keer meelopen om te zien wat er allemaal komt kijken bij het opnemen? Neem gerust contact op. Je bent van harte welkom! 

ContactpersoonCorné van Zandwijk 

Afkondigingen
Gegevens voor de afkondigingen tijdens de zondagse dienst kunt u tot vrijdagmorgen 10.00 uur opgeven aan Herma Bosma.

Lectoren
De schriftlezingen in de vieringen worden verzorgd door gemeenteleden. De lectoren bereiden zich daar professioneel op voor door deel te nemen aan bijscholingscursussen.

Contactpersoon: ds Jetty Scheurwater

Stiltecentrum 
Onze kerk beschikt over een stiltecentrum waar u terecht kunt voor meditatie, gebed of het aansteken van een kaarsje.