20170926 ramen


Commissie van ontvangst

De leden van de commissie van ontvangst zijn degenen die de kerkgangers ‘s zondags hartelijk ontvangen en eventueel de weg wijzen in onze kerk. Ook zorgen zij voor de inzameling van de gaven tijdens de diensten. Er zijn zes groepen die volgens een rooster dienst doen.

Contactpersoon: Koos van Vliet

 

Orde van dienst
De volledige orde van dienst en de te zingen liederen worden d.m.v. een beamer getoond. U hebt geen liedboek nodig. Wilt u toch graag om een liedboek gebruiken om bijvoorbeeld een tekst na te lezen of om de herkomst van een lied te achterhalen, dan zijn er ruim voldoende exemplaren aanwezig.
Bij bijzondere gelegenheden, zoals bij doop of bij feestdagen, ontvangt u een orde van dienst.

 

De liturgie op het scherm
Het beamteam projecteert tijdens de kerkdiensten de te zingen liederen, de te volgen orde van dienst en aankondigingen en, tijdens de collecte, mededelingen van kerkelijke activiteiten.
Mededelingen voor de beamerpresentatie, zo mogelijk aangeleverd in een PowerPoint dia, verhouding 16:9 moeten vóór vrijdag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gestuurd worden.

Contactpersoon: Corné van Zandwijk


Ringleiding

In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig met een goede spraakverstaanbaarheid en een optimale integratie met het geluidssysteem.
 

Autodienst
Gemeenteleden die niet of moeilijk op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, kunnen worden opgehaald en thuisgebracht.

Contactpersoon: Cor VisscherRob Kooijmans (opbellen vrijdag 20.00-22.00 uur of zaterdag voor 12.00 uur)

 

Grootletterliturgie
Voor hen die moeite hebben met het lezen van het Liedboek wordt van de te zingen liederen een aantal in groot lettertype afgedrukt. Deze vindt u op een tafel bij de ingang van de kerkzaal, maar u kunt daar ook naar vragen bij de leden van de Commissie van ontvangst, die u bij de ingang verwelkomen en wegwijs kunnen maken.

Contactpersoon: Anneke Schippers
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bloemendienst
20170926 bloemenElke zondag staan er in de kerk twee bosjes bloemen, die na de dienst als een groet van ons allen gebracht worden naar gemeenteleden die de aandacht en het medeleven van de gemeente nodig hebben of die iets bijzonders te vieren hebben.
De kaarten, die met de bloemen meegaan, liggen voor en na de dienst achter in de kerk. Persoonlijke groeten kunnen op de kaarten worden toegevoegd.
Uw bijdrage in de kosten is welkom op rekening NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Hilversum inz. Wijkdiaconie Bethlehemkerk o.v.v. Bloemendienst.
Uw gift wordt zeer op prijs gesteld.

Contactpersonen: Nel Koning
 

Koffiedrinken
Na de kerkdienst kunt u koffie of thee drinken in de kerkzaal. Voor de kinderen is er limonade. Volgens rooster verzorgen enkele gemeenteleden de koffie.

Contactpersoon: Femmi Zoomers-van der Hoek.
 

Stiltecentrum
Onze kerk beschikt over een stiltecentrum waar u terecht kunt voor meditatie, gebed of het aansteken van een kaarsje.

Afkondigingen
Gegevens voor de afkondigingen tijdens de zondagse dienst kunt u tot vrijdagmorgen 10.00 uur opgeven aan Nel Koning.
 


Preekvoorziening

Als de predikant afwezig is, bijvoorbeeld vanwege vakantie, ziekte of de verplichte nascholing (permanente educatie), zorgt de preekvoorziener voor vervanging.

Contactpersoon: Guus Hofman
 

Lectoren
De schriftlezingen in de vieringen worden verzorgd door gemeenteleden. De lectoren bereiden zich daar professioneel op voor door deel te nemen aan bijscholingscursussen.

Contactpersoon: ds Jetty Scheurwater

 

Over de diensten
De orde van de dienst wordt gepubliceerd op de website. Mensen die de diensten niet meer in de kerk kunnen bijwonen, kunnen een gedrukte vorm van de orde van dienst thuis ontvangen.

Contactpersoon: Koos van Vliet

 

Tekst van de preek
De diensten in de Bethlehemkerk worden gewoonlijk opgenomen en zijn tot ongeveer drie weken na dato via www.bethlehemkerk.nl  terug te kijken en/of te beluisteren.