Beste mensen,

Helaas is vanavond tijdens de persconferentie duidelijk geworden dat het noodzakelijk is om het open huis van de Levende Adventskalender op alle locaties per direct stop te zetten.

We vinden het bijzonder jammer dat we het lichtsnoer van adressen niet zoals gepland tot aan Kerstavond kunnen blijven volgen maar de huidige coronacijfers maken duidelijk dat het niet langer verantwoord is om met anderen samen te komen. De huidige maatregelen staan dit helaas ook niet meer toe. We gaan ervan uit dat het besluit om met onmiddellijke ingang te stoppen uit het oogpunt van veiligheid en verantwoordelijkheid voor elkaar ook uw instemming heeft. We zullen op de website een melding opnemen en willen u vragen om op de locaties waar nog een openstelling gepland is, ook een bericht op te hangen.

De laatste openstellingen van vandaag zijn heel bemoedigend geweest. Na een aantal vaste bezoekers in de Bethlehemkerk vanmorgen, mocht De Koepel vanmiddag 14 gasten verwelkomen. Ook de avondopenstelling in de Gereformeerde Kerk in Nieuw Loosdrecht bood belangstellenden warmte en een luisterend oor. Behalve teleurstelling omdat we nog heel graag een lichtpunt hadden willen zijn voor veel meer bezoekers, is er ook veel om dankbaar voor te zijn. Het aantal mensen dat enthousiast heeft meegewerkt, de gasten die geraakt werden in het contact, de bijzondere samenwerking die we mochten hebben; het heeft wat ons betreft de decembermaand op een bijzondere manier verlicht.

Ondanks dat de Levende Adventskalender noodgedwongen stopt,  blijven we natuurlijk wel heel graag in contact. Over een aantal weken hopen we u in ieder geval uit te kunnen nodigen voor een evaluatie. Nu alle ervaringen nog vers in het geheugen liggen, kunnen we de lockdown gebruiken om ervaringen op de mail te zetten.. In de loop van de week sturen we daarvoor een mail met vragen, ter voorbereiding op die bijeenkomst. We hopen dat u op basis daarvan uw aandachtspunten met ons wilt delen.

We vinden het fijn om ook nu vast u allemaal heel hartelijk te bedanken voor de prettige samenwerking en de bijzondere momenten die we gedeeld hebben. We wensen iedereen heel veel sterkte en Zegen toe!

Met een hartelijke groet,

De voorbereidingscommissie Levende Adventskalender

Piet Meindertsma

Herma Bosma

Annette van Vliet

Hanneke Bekker