Omdat op zondag 14 augustus het geluid uit de Diependaalsekerk niet goed doorkwam bij mensen in de Bethlehemkerk en er vraag was naar de tekst van de overweging vindt u hier de preek van ds. Jetty Scheurwater over Jeremia 23,23-29 en Lucas 12,14 en 49-57. Het motto was ‘Jezus, onruststoker in naam van een rechtvaardige God’.

Er is in het oecumenisch leesrooster weinig rekening gehouden met de warmte van vandaag en de afgelopen week. Ik weet niet hoe het voor u is om zulke vurige teksten te horen. Maar we doen het ermee: dit zijn de teksten die vandaag op het oecumenisch leesrooster staan. Het valt mij in ieder geval op dat er vaak in de zomer pittige teksten op het rooster staan.

Het roept een ongemakkelijk gevoel bij me op. Ik kan me er bijvoorbeeld wel in verplaatsen dat de woorden van Jeremia voor de mensen die hem toen hoorden preken ook heftig waren. En ook toen al heftige reacties opriepen. In dat verband is het misschien goed om te weten dat Jeremia er op tegen was om te vluchten voor de Babyloniërs. Ze hadden de landvoogd, Gedalja, vermoord en ze hadden gehoopt op hulp van Egypte. Ze vluchtten naar Egypte om aan de wraak van de Babyloniërs te ontkomen. Jeremia was daarop tegen. Hij wilde blijven. Volgens overlevering is hij onder dwang meegenomen naar Egypte en daar gestenigd. Feitelijk hebben wij geen andere bronnen van en over hem na de gedwongen vlucht naar Egypte.

De dood van Jeremia tekent ons hoe moeilijk het is om iets kritisch of tegendraads in deze wereld te zeggen. Als je dan als profeet ook nog zegt: ‘Zo spreekt de Eeuwige’; voor Jeremia’s hoorders was het ondubbelzinnig helder dat Jeremia niet een mening verkondigde, maar zich beriep op de openbaring van God.

Lees meer>>