20111023-kerkelanden1Enige tijd geleden werd in een oecumenische viering het idee geopperd om bijeenkomsten te organiseren rond de naamhouders van Kerkelanden. Veel hofjes, straten of lanen zijn vernoemd naar kerkvaders en een enkele kerkmoeder. Maar wie waren ze eigenlijk, wanneer leefden ze, wat is hun betekenis voor het leven toen en nu?

Inmiddels kunnen we melden dat dit idee (van Lisette Prinsen uit de Bethlehemkerk) is uitgegroeid tot een oecumenisch project, dat we in samenwerking met maatschappelijke organisaties uitvoeren. Vertegenwoordigers van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Emmaus Parochie reageerden enthousiast op de ideeën vanuit de Bethlehemkerk.  
Ook de Hilversumse Historische Kring “Albertus Perk”  en Welzijnsorganisatie “Versa” doet graag mee aan wat ze een origineel én belangrijk project vindt voor de wijk.
 
Gezamenlijk is besloten dat dit project toegankelijk moet zijn voor álle bewoners van Kerkelanden. Geïnteresseerden van elders zijn overigens ook van harte welkom! Daarom is gekozen voor een historische en culturele opzet. De projectgroep - zie onder – is met veel plezier aan de voorbereidingen begonnen.
 
 
Doelstelling
Het doel van het project is een bijdrage te leveren aan de gemeenschapsvorming in de woonwijk Kerkelanden en daarmee aan de gemeente Hilversum als geheel.
Door de naamgeving van de straten is de geschiedenis van de woonwijk verbonden met de namen van kerkvaders en een enkele kerkmoeder.  We stellen ons voor dat de culturele avonden bewoners en belangstellenden met elkaar in contact brengt en inzicht geeft in de geschiedenis van de woonwijk en historisch-theologisch invloedrijke personen. 
 
20110323-kerkelandenWij zijn van plan om per jaar twee bijeenkomsten te organiseren gedurende de periode 2011-2017. In dat jaar bestaat de woonwijk Kerkelanden [foto: Jan Barnier] namelijk 50 jaar. Met het oog op de toegankelijkheid voor álle bewoners van de wijk streeft de projectgroep naar laagdrempeligheid.  Daarom is afgesproken de bijeenkomst niet in een kerk, maar in Buurtcentrum De Koepel te organiseren.  Ook is besloten om de avonden af te sluiten met een hapje en een drankje.
Iedere avond krijgt een andere invulling. Voor het najaar van 2011 hopen we een muzikaal programma te kunnen presenteren rond de persoon van Ambrosius. De eerste gesprekken zijn hiervoor intussen gevoerd.
 
Elke avond zullen de aanwezigen gevraagd worden om een bijdrage in de kosten.
We hopen dat ons enthousiasme zich vertaalt in bijzondere avonden!
 
 
Leden projectgroep:
 
ds. Jetty Scheurwater
pastor Wim Vlooswijk
ds. Peter Korver
vacature
mevr. Joke Ubbink-van Andel
Bob Wolfrat (financiën)
Trix de Vroeg (organisatie)
Herma Bosma (coördinatie)
Bethlehemkerk
Emmaus Parochie
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Evangelisch-Lutherse Gemeente
H.H.K.“Albertus Perk”
Bethlehemkerk
Bethlehemkerk
Bethlehemkerk