Oecumenische vieringen
Tenminste viermaal per jaar wordt een oecumenische dienst van Woord en Gebed gehouden, tezamen met de R.K. Parochie Emmaus-Paulus. Deze diensten vinden afwisselend plaats in de Bethlehemkerk en in gebouw ‘De Waaier’. Een aantal gemeenteleden en parochianen helpt mee de diensten voor te bereiden. De vieringen zijn meestal op zondag. Eventueel afwijkende dagen en aanvangstijden, zoals de palmtakkenwijding op zaterdagavond voor Palmpasen, worden in Kerkbrink, in de nieuwsbrief en op de website gepubliceerd.