Zondagsdienst
Iedere zondag om 10 uur wordt een kerkdienst gehouden.
Doorgaans duurt een dienst ongeveer een uur. De lezingen uit de Bijbel zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004, we zingen uit het nieuwe Liedboek van 2013.
Er is altijd aandacht voor de kinderen voordat zij naar hun eigen dienst gaan, met een verhaal of voorgesprek.
In de preek wordt verbinding tussen de bijbeltekst en ons eigen leven en de wereld om ons heen gezocht.
Enkele malen per jaar vieren we een oecumenische dienst samen met de R.K. Parochie Emmaus-Paulus. De helft van deze bijzondere diensten is in “De Waaier”.
Regelmatig hebben we diensten met een bijzonder karakter, raadpleeg de agenda.
20170306 kerkzaal
 

Kinderoppas
In de Bethlehemkerk zijn ook de jongste kinderen (0-4 jaar) van harte welkom. Iedere zondagmorgen zijn er mensen beschikbaar die op de allerjongsten willen passen.

Contactpersoon: Els Verkerk
 

Kinderdienst
Elke zondag is er kinderdienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier wordt de zondagse lezing op hun eigen niveau verteld, waarna we er op een leuke manier mee aan de slag gaan.
Contactpersoon: Christa Streutker
20170306 kinderdienst

Tienerdienst
Voor tieners uit de klassen 1 tot en met 4 van het VO is er om de veertien dagen tienerdienst.

Leiding en contact: Else Linde
 

Avondmaal
De viering van de maaltijd van de Heer vindt ongeveer 10 maal per jaar plaats. Deze vieringen zijn lopend, alleen de viering op Witte Donderdag is aan tafel.

Contactpersoon: Irene Muller
 

Voorbeden aanvragen
In de stilteruimte ligt een voorbedeboek. Hier kunt u voorafgaande aan de dienst een verzoek om voorbede opschrijven. In de meeste gevallen vindt de voorganger het prettig om te weten van wie het verzoek komt en voor wie het bestemd is, ook als de voorbede zo moet worden uitgesproken dat de identiteit van betrokkenen geheim blijft.
Bij binnenkomst van de kerkenraad wordt het voorbedeboek door de diaken van dienst aan de voorganger gegeven.
U kunt uw verzoek om voorbede ook in de week voorafgaand aan de viering per e-mail of telefonisch contact kenbaar maken aan de voorganger.
Op de eerste zondag van de maand spreekt niet de voorganger maar de diaken van dienst de voorbeden uit.
 

Startweekend en slotzondag
Elk jaar wordt het kerkelijk seizoen in de maand september feestelijk geopend. We kijken dan vooruit naar het nieuwe seizoen.
Voor de zomerperiode wordt het kerkelijk seizoen afgesloten met een bijzondere viering.


Voorzangers
Om de gemeente te ondersteunen bij het zingen van nieuwe of moeilijke liederen is er een groepje voorzangers beschikbaar.

Contactpersoon: Marlene Erdmann