Geboorte
Bericht van geboorte kunt u het beste doorgeven aan de predikant persoonlijk.
 

Doopvoorbereiding en doopdienst
Wat is er mooier dan na de geboorte God te danken voor dit nieuwe leven en het te laten dopen zodat je kind zal weten dat God van elk mens houdt? U kunt uw kind voor de doop aanmelden bij de wijkpredikant(en). Hij/zij bespreekt het vervolgtraject met u. In overleg wordt de doopdatum bepaald.

Contactpersoon: Jetty Scheurwater

Relatiezegening
In de Bethlehemkerk kunt u een zegenviering over uw relatie aanvragen bij de wijkpredikant(en). Daarvoor hoeft u niet getrouwd te zijn.
 

Uitvaartbegeleiding
Het is goed op passende wijze afscheid te nemen van de overledene en de nabestaanden troost te bieden.
Als nabestaande kunt u een beroep doen op de wijkpredikant, die pastorale zorg en begeleiding kan bieden voor, tijdens en na een dienst in kerk of aula.

Naast de predikant zijn twee gemeenteleden beschikbaar om een uitvaart pastoraal te begeleiden. Als ouderling met een speciale opdracht leiden zij in voorkomende gevallen de dienst in plaats van de predikant.

Als de wijkgemeente op de hoogte wordt gesteld van een overlijden en/of een predikant gevraagd wordt om pastorale bijstand te verlenen, wordt de naam van de overledene in het gedachtenisboek geschreven en op de zondag na het overlijden wordt een in memoriam uitgesproken.
Als u een foto aanlevert wordt die naast de naam in het gedachtenisboek geplakt en getoond bij het in memoriam in de viering.

Op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar (dit seizoen op 26 november) is er gelegenheid voor nabestaanden en vrienden om hun geliefden samen met de wijkgemeente te gedenken. De namen van de overledenen worden dan nog eenmaal allemaal opgenoemd in de gemeente en we ontsteken voor alle overledenen een licht.

Als u wilt dat de Bethlehemkerk begeleiding bij de uitvaart biedt, is het belangrijk om zo snel mogelijk na het overlijden contact op te nemen met mevr. Herma Bosma, secretaris van het ouderlingen- en sectiehoofdenteam, Zij zal u vervolgens laten weten wie er voor begeleiding beschikbaar is.

De wijkpredikant wordt in deze taak bijgestaan door twee ouderlingen met bijzondere opdracht, Corine de Jong-Kos en Maria Kruithof-Stoutjesdijk.