20160208 kerkzaal

De Bethlehemkerk in Hilversum-Zuid is in 1963 in gebruik genomen. Architect is D. Zuiderhoek. 
Op zondag 6 oktober 1963 is de eerste eredienst in deze kerk gehouden.
In 2012 is het liturgisch centrum vergroot en is de vaste preekstoel verwijderd. In plaats daarvan is mobiel meubilair aangeschaft. Verder is het gebouw met karakteristieke kenmerken nog in de oorspronkelijke staat. In 2013 is het 50-jarig bestaan op gepaste wijze gevierd.

Er is in die vijftig jaar veel veranderd op het kerkelijk erf. Een belangrijke gebeurtenis deed zich voor in april 1982. Toen moesten de gereformeerden ijlings de Westerkerk verlaten wegens wateroverlast. Zij trokken in bij de hervormden in de Bethlehemkerk. Sindsdien was de Bethlehemkerk een SOW-(Samen-op-Weg)gemeente. Nu is het een PKN-gemeente.
Het orgel in de Bethlehemkerk is in 1971 gebouwd door Ernst Leeflang uit Apeldoorn (met advies van Lambert Erné, organist van de Nicolaïkerk in Utrecht). Het orgel is nu in onderhoud bij de beroemde orgelbouwer Fa. Reil te Heerde.
Het gebouw is in 2015 aangepast aan deze tijd en de ontwikkelingen binnen de gemeente. Op 3 oktober 2015 is het gebouw officieel heropend.

 

Stiltecentrum
20160927 stilteruimteOnze kerk beschikt over een stiltecentrum waar u terecht kunt voor meditatie, gebed of het aansteken van een kaarsje. 

Het stiltecentrum is geopend op dinsdagmiddag van 15-17 uur en op donderdagmorgen van 10-12 uur. Op deze dagen zal een gastvrouw of gastheer zal u welkom heten en u de weg wijzen. Ook zal er gelegenheid zijn een kop koffie of thee te drinken en een gesprek aan te gaan.

Ook voor en na de zondagse dienst kunt u het stiltecentrum bezoeken.

In het stiltecentrum vindt u een boek waarin de dopelingen zijn opgetekend met het teken van de alfa en een boek waarin de overledenen staan met het teken van de omega. Zo krijgen begin en einde van het leven gestalte.

In de meditatiehoek hangt een icoon en brandt een Paaskaars. Op het knielbankje vindt u een voorbedeboek. De vermelde voorbeden krijgen in de zondagse dienst aandacht.
Bij een uitvaartplechtigheid wordt ook gebruik gemaakt van het stiltecentrum.

Contactpersoon: Maria Kruithof-Stoutjesdijk