‘Als PgH zijn we intensief bezig met het proces PgH2024. Als Algemene kerkenraad willen we u als wijkkerkenraad / kernteam hartelijk bedanken voor alle inspanningen die worden getroost om goede gesprekken te voeren met gemeenteleden en als wijkkerkenraad. We willen u met dit schrijven op drie punten helderheid geven in de komende twee maanden.’

Dit schrijven Ina Buist en Jan de Leede, scriba en preses van de Algemene kerkenraad, aan de PgH-gemeenten. Zij geven toelichting op de PgH-brede gemeenteavond van 28 maart aanstaande in de Bethlehemkerk, vragen om met voorkeuren te komen voor voorstel 2 van PgH2024, en geven aan hoe de drie voorstellen van PgH2024 definitief worden gemaakt. Klik hier voor de brief.

Voorkeuren kerkgebouwen

Buist en De Leede vragen de PgH-gemeenten ‘om voorstel 2 uit Perspectief voor de toekomst te concretiseren. Zoals u in het document hebt kunnen lezen wordt in voorstel 2 in het midden gelaten van welke gebouwen we gebruik blijven maken als gemeenschappen. De Algemene kerkenraad wil graag weten welke invulling van dit voorstel u bij voorkeur ziet, inclusief het kerkgebouw dat het best bij deze gemeenschappen past. Dan kunnen we die op 28 maart alvast presenteren, direct voorafgaand aan de presentaties van de zeven groepen. … Op basis van uitkomsten van de gemeenteavond van 28 maart formuleert het Breed moderamen op 30 maart de definitieve voorstellen, dat zal met name een uitwerking van voorstel 2 betreffen.’

Inbreng jongeren

Naast de zes PgH-gemeenten presenteren ook de jeugd- en jongerenwerkers hun advies over PgH2024 op de PgH-brede gemeenteavond van 28 maart. Zij nemen daarin de uitkomsten mee van de bijeenkomst op 15 maart in de Grote Kerk onder de titel PgH2024: Droom jij met ons mee? – Blik op de toekomst, vanuit de jongere generaties – Blik op de toekomst, vanuit de jongere generaties – Blik op de toekomst, vanuit de jongere generaties.

Klik hier voor de brief van de Algemene kerkenraad.