De Algemene kerkenraad van de PgH wil niet langer beleggen in de fossiele industrie. Aandelen van Shell, Equinor en Rubis worden afgestoten. Het gaat in totaal om een bedrag van circa € 160.000. Daarnaast komt er een werkgroep die beziet of de zogenoemde beurs trackers nog wel in de beleggingsportefeuille van de PgH passen.

Maandag 27 januari nam de Algemene kerkenraad deze besluiten, mede op voordracht van de kerkrentmeesters van de PgH. Zij gaven daarmee antwoord op vragen die door dominee Aster Abrahamsen waren gesteld. Zij had de Algemene kerkenraad opgeroepen het vermogen van de PgH meer duurzaam te beleggen. Het Ministerie van predikanten sloot zich bij de oproep aan.

Duurzaam beleggen

De wens om duurzaam te beleggen wordt door de Algemene kerkenraad gedeeld. ‘Het past bij waar we als kerk voor staan en waar we in geloven’, zo werd gezegd. Daar staat wel tegenover dat de PgH momenteel ook afhankelijk is van het rendement van de beleggingen. Het rendement bedraagt gemiddeld jaarlijks ca € 200.000. Gegeven het begrote tekort van € 570.000 op de lopende rekening van de PgH in 2023 is dat rendement wel gewenst.
Het besluit van de Algemene kerkenraad wordt mede ingegeven door de verwachting dat de PgH vanaf 2024 een meer sluitende exploitatie gaat krijgen als gevolg van toekomstige besluiten over PgH2024 later dit jaar.