Het definitieve advies voor PgH2024 vanuit de Bethlehemkerk aan de Algemene Kerkenraad (AK) is vastgesteld. De kerngroep heeft het advies op 20 maart voorgelegd aan de wijkkerkenraad. Het is na een enkele aanpassing akkoord bevonden. Op 28 maart presenteren we ons advies in vijf minuten op de PgH-brede avond over PgH2024.

Op basis van mogelijke inbreng vanuit de PgH-brede avond scherpen we het advies aan voordat het officieel aangeboden wordt aan de AK ter besluitvorming.

Zonder u had het advies niet bestaan. Nogmaals hartelijk dank voor al uw inbreng via de gemeenteberaden, de ontmoetingsbijeenkomsten, mondeling en via de scribamail.

PgH-brede avond PgH2024 op 28 maart
Zien we u ook op 28 maart om 20u00 in de Bethlehemkerk? Meer informatie vindt u hier.
De bijeenkomst is ook via live stream te volgen via kerkdienst gemist, Bethlehemkerk Hilversum.

Vast voor in de agenda: donderdag 8 juni PgH-brede avond

Vast voor in de agenda: donderdag 8 juni PgH-brede avond
De AK wil gemeenteleden graag de gelegenheid geven om te reageren op het voorgenomen besluit dat zij op 24 april neemt. Op donderdag 8 juni bent u welkom in de Regenboogkerk. Inloop is vanaf 19u30, de avond begint om 20u00.

Namens de Kerkenraad,

Esther Gross
Scriba Bethlehemkerk