In de laatste Kerkbrink (maart 2023) is een fout geslopen. In het artikeltje over de Voedselbank actie staat per abuis het verkeerde rekeningnummer genoteerd.

Het goede rekeningnummer waar u uw gift naar toe kan overmaken is:

NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum

Namens de diakonie,

Anita den Uil