Graag maken wij u attent op de voedselbank actie. Op zaterdag 25 maart kunt u van 10.00 uur tot 14.00 uur uw boodschappen inleveren in de kerk. Ook bestaat er de mogelijkheid om op zondagmorgen uw boodschappen in te leveren. De diakenen zullen dan aanwezig zijn om uw boodschappen in ontvangst te nemen. We hopen dat deze actie ook weer succesvol zal zijn.

Mogen we weer op u rekenen?

Met vriendelijke groet,

De diaconie