Marokko is getroffen door een verwoestende aardbeving. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle getroffenen en hun families, zowel in Marokko als hier in Nederland. 

Deze tragedie raakt ons diep, mede omdat de Protestantse Kerk al jarenlang een bijzondere relatie onderhoudt met verschillende partners en gemeenschappen in Marokko en met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

Wij willen voor iedereen die zorg draagt voor de slachtoffers en die bijdraagt aan de wederopbouw van de getroffen gebieden onze diepste waardering uitspreken. In tijden van crisis komen onze gezamenlijke menselijkheid en solidariteit het sterkst naar voren.

In deze moeilijke tijden willen we onze handen uitstrekken in verbondenheid, broederschap en steun vanuit de Protestantse Kerk in Nederland naar onze vrienden in Marokko en hier in Nederland. 

Het moderamen van de generale synode heeft in een brief naar de Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland, de Raad van Marokkaanse Moskee├źn Nederland en de ambassadeur van Marokko in Nederland zijn medeleven betuigd.

Ds. Karin van den Broeke schreef een gebed voor alle slachtoffers en hun families: 

Goede God,

Opnieuw zien we de aarde beven,
nu in Marokko.

Ontferm U, o God,
over allen die getroffen zijn.
Zoveel doden. 
Wij bidden U dat hun gedachtenis tot zegen zal zijn. 
Zoveel gewonden.
Wees bij hen, wees bij allen die zorg verlenen,
wees aanwezig in verdriet en in angst.
Dat nabestaanden in afscheid iets ervaren van het vele goede dat er geweest is en dat onverwoestbaar is.
Dat de angst om wat er nog zal volgen niemand verlamt, maar mensen alert maakt en helpt om zich voor te bereiden om te doen wat moet worden gedaan. 
Dat alle hulp die nodig is ons tot een samenleving maakt waarin mensen geloven in delen.

Wees met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland,
verbonden en ver weg van de plek van nood.

God, geef ons dat wij er zullen zijn voor elkaar,
verbonden door de kracht, de moed en de liefde die U ons schenkt.

Koester Uw aarde en Uw mensen.
Dat wij, als de grond onder onze voeten beeft, ons verankerd weten in U.

Amen