De instroom van asielzoekers in Nederland blijft hoog en de behoefte aan asielopvangplekken wordt groter. Gemeente Hilversum verwacht hier ook een bijdrage aan te moeten leveren. Ze bereidt zich hier samen met de stad goed op voor. Daarom zijn Gemeente Hilversum en Hilversummers.nl met inwoners in gesprek om te horen wat er nodig is om asielopvang goed te regelen in Hilversum. Praat je ook mee? We horen graag jouw ideeën.

VERDIEPEND GESPREK IN HET RAADHUIS (SESSIE #1)
Zaterdag middag 30-09-2023
Gesprek in het Raadhuis, Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Burgerzaal 1e etage.tijd: 14:00 tot 17:00 (inloop vanaf 13.30 uur)

Aanmelden klik hier.

VERDIEPEND GESPREK IN DE VORSTIN (SESSIE #2)
Donderdag avond 05-10-2023
Gesprek in De Vorstin, Koninginneweg 44, 1211 AS Hilversum, Grote zaal.
tijd: 19:00 tot 22:00 (inloop vanaf 18.30 uur met broodjes). Graag in het opmerkingveld aangeven of je wel of niet mee eet.

Aanmelden klik hier.

VERDIEPENDE GESPREKKEN
De resultaten van alle gesprekken in juli hebben we naast elkaar gelegd en samengevat tot een aantal thema’s. In de verdiepende gesprekken praten we verder over deze thema’s. In het eerste deel van de bijeenkomst laten we experts en stadspartners aan het woord. Daarna gaan we in kleinere groepen uiteen om verder te praten over een thema en er een praktische invulling aan te geven voor Hilversum. Dat doen we zo met alle thema’s. Er is dus volop ruimte om gedachten en ideeën te delen. Om iedereen de kans te geven om mee te praten, organiseren we twee bijeenkomsten.

Per thema doen we het volgende:
• Je hoort wat Hilversummers over het thema hebben gezegd
• Een deskundige deelt zijn kennis en inzichten
• We gaan met elkaar in gesprek over het thema en geven er een praktische invulling aan voor Hilversum

De thema’s die we bespreken zijn:
• Hilversumse asielopvang: wat zit daarin en omheen?
• Wat als er asielopvang bij jou in de buurt komt?
• Hoe kunnen we van asielopvang het beste maken voor iedereen in Hilversum?
• Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil betrokken is en juist geïnformeerd?

Praat je mee?

TERUGBLIK
In juli voerden we gesprekken met inwoners over asielopvang. Dat deden we in kleine groepen, op locaties in alle wijken, waarbij er ruimte was voor elke mening. We praatten over wat inwoners denken en voelen over asielopvang, wat hun ideeën zijn, maar ook hun zorgen. Inwoners hebben veel ideeën om ervoor te zorgen dat asielzoekers meedoen in de samenleving. Door activiteiten voor ze te organiseren en te zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Asielzoekers kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan de stad. Door ze snel aan werk te helpen en ze bijvoorbeeld in te zetten bij werkzaamheden op de opvanglocatie. Maar er zijn ook zorgen. Er is angst voor polarisatie en onveiligheid, maar ook voor nog meer krapte op de woningmarkt. En nog meer mensen die zorg en onderwijs nodig hebben, terwijl er al tekorten zijn.

Het waren allemaal hele mooie en waardevolle gesprekken. We danken nogmaals alle inwoners die aan de gesprekken hebben meegedaan!

Meer informatie? Ga naar de website: wat is er nodig?