Vorig jaar zijn we met een groep gemeenteleden vanuit de PgH gestart met bidden op woensdagochtend. Dit willen we graag voortzetten in het nieuwe seizoen. Om 7:00u verzamelen we in het Stiltecentrum van de Bethlehemkerk. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. We komen bij elkaar om gezamenlijk te bidden, uit de Bijbel te lezen en stil te zijn. Inmiddels is de traditie ontstaan om voor wie wil na afloop koffie of thee te drinken.

Het is niet alleen prettig om samen te bidden, het is voor de kerk een opdracht. De Bijbel staat vol met oproepen om het gebed gaande te houden. Juist als kerk zijn we ervoor daarin te voorzien. Bovendien bestaat de groep uit deelnemers van verschillende kerken in Hilversum. Zo werken we aan onderlinge verbondenheid. Een prachtige bijkomstigheid.

Deelnemen kan door iets voor 07.00 uur op woensdagochtend aan te sluiten in de kerk.