Zoals gebruikelijk organiseert het consistorie (pastoraal overleg van predikanten met sectiehoofden en pastorale ouderlingen) elk voorjaar een aantal ontmoetings-bijeenkomsten.

Vanwege de gezamenlijke diensten - waardoor de Bethlehemkerk vanaf januari 2024 op de tweede en de vierde zondag van de maand gesloten is - vinden deze bijeenkomsten volgens onderstaand schema plaats:

  • Zondag 18 februari a.s.      - sectie Loosdrecht en sectie Zeeheldenkwartier
  • Zondag 03 maart a.s.         - sectie Gijsbrechtkwartier en sectie Kerkelanden
  • Zondag 17 maart a.s.         - sectie Buitenwijkers.

Direct na de dienst is zaal 3 en 4 beschikbaar om koffie of thee met elkaar te drinken. Voor het inhoudelijke programma hebben de predikanten ds. Jetty Scheurwater en ds. Hillegonda Ploeger een verrassende invalshoek gekozen bij het jaarthema ‘Ga je mee’.

We sluiten de ontmoetingsbijeenkomst af met een eenvoudige lunch.

Op alle pastorale adressen is of wordt tijdig een uitnodiging voor de bijeenkomst van uw sectie bezorgd. Mocht u op die datum niet kunnen dan bent u van harte welkom één van de andere ontmoetingsbijeenkomst bij te wonen. Het is wel fijn als u dit laat weten aan uw sectiehoofd, die dit dan weer kan doorgeven aan  haar collega.

We hopen op inspirerende bijeenkomsten en zien er naar uit u te ontmoeten!

Namens de predikanten,

Herma Bosma
secretaris consistorie