Hier vindt u regelmatig een nieuwe preek. Deze is gemaakt door één van onze predikanten.
Op de preken rust copyright. Dat wil zeggen dat u deze vrijelijk mag gebruiken, echter alleen na voorafgaande toestemming van de betrokken predikant.

Normaal gesproken vind ik dat de Bijbel zich zelf moet uitleggen en dat je er niet teveel woorden vooraf over moet zeggen. Deze keer is het een beetje anders, omdat de hoofdlezing uit Openbaring is. Ik denk dat dit een moeilijk boek is. Daarom heb ik ervoor gekozen om bij iedere lezing vooraf kort iets te zeggen. Na de lezing uit Openbaring de preek.

Lees meer>>