Hier vindt u regelmatig een nieuwe preek. Deze is gemaakt door één van onze predikanten.
Op de preken rust copyright. Dat wil zeggen dat u deze vrijelijk mag gebruiken, echter alleen na voorafgaande toestemming van de betrokken predikant.

Halverwege de veertigdagentijd reikt het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap ons een tekst aan die doorgaans vlak voor Pinksteren gelezen wordt.
Er wordt immers gesproken over de komst van een ‘tweede pleitbezorger’, de Geest van de waarheid.
Nu horen we deze tekst op een ander moment: we horen hem nu naar Pasen toe en niet vanuit Pasen. Dat vraagt om andere accenten.

Lees meer>>