Eerste collecte

Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als SyriĆ«, ArmeniĆ«, IsraĆ«l/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! 

Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd   

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Tweede collecte is voor de PGH

3e Collecte: Deze collecte is voor de wijkkas.
Denk hierbij aan kosten voor catechese, bijzondere zondagen, Rond de Bethlehemkerk enz.