Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage over te maken.
Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kunnen wij niet in ons kerkgebouw collecteren. Om ook nu de doelen te steunen met een gift, kunt u een bijdrage via de bank overmaken. Hieronder staat informatie over de collecten en de rekeningnummers waarnaar u over kunt maken.

Zondag 5 juli 2020, collecteafkondiging

Eerste collecte
De eerste collecte is voor Stichting Viore Centrum in Hilversum. Viore stelt zich ten doel ondersteunen van mensen met een levensbedreigende aandoening, alsmede hun partners, familie, vrienden en andere begeleiders. Zeventig onbezoldigde vrijwilligers nemen de kern van de werkzaamheden voor hun rekening. Blijkens het jaarverslag was 2019 financieel een gezond jaar. U bestendigt het succes van Viore met een gift in de 1 e collecte.

Tweede collecte
Deze collecte is bestemd voor de Kerk: de Protestantse Gemeente Hilversum. De organisatie die het mogelijk maakt om onze wijkgemeentes in stand te houden.
U steunt de Kerk met een gift in de 2 e collecte.

Derde collecte
Deze collecte is bestemd voor Pastorale arbeid; waardoor we de afgelopen maanden toch prachtige en hartverwarmende diensten hebben mogen meebeleven via Internet. U steunt de Pastorale arbeid met een gift in de 3 e collecte.